Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Ko niolosa nzoto

Eza na ngonga te po na ko niolosa nzoto na tango iso.

Soki oza koniolosa nzoto tango iso, eko salisa yo po na kokitisa kilo ya nzoto, po na bokono ya motema, diabète, bokono ya mikuwa, pasi ya mokongo mpe na bokono ya cancer ya motshopo mpe ya libele.

Kasi, koniolosa nzoto ezali mpe malamu po na kimia ya makanisi mpe ya nzoto.

Bato oyo baniolosaka nzoto tango iso, bazali na bomoyi ya molayi. Yango wana, soki mbula epusani, esengaka bosalisi ya nzoto mingi te. Esengeli mpe na ba oyo mbula epusani, elingi koloba bampaka, bakoki mpe koniolosa nzoto po na kopesa bokasi na nzoto na bango.

Po na bakolo, koniolosa nzoto ndambo ya ngonga na mokolo, ezali malamu po na kolongono, malamu nabokasi ya nzoto. Ba oyo baniolosaka nzoto na ndenge ya moke, bakoki  kobakisa lisusu mwa moke po na bokolongono, po na bokasi na pepele ya nzoto.

Po na bilenge, esengeli baniolosa nzoto ngonga moko na mokolo, kasi po na bana mike, esengeli basala mingi koleka. Bana na bilenge esengeli baniolosa nzoto mbala na mbala na poso moko po na bokasi ya mikuwa, po na nguya ya motema na ya makila, po na bokasi ya nzoto, pepele na bonzenga ya nzoto.

 
Esengami oniolosaka nzoto po na bokono ya mabe ezwa yo te na nzoto.

Ekangele: