Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Bileyi

 Koliya malamu ezali bokolongono ya nzoto

             Eloko basengi
            Esengeli ko liya mbala na mbala ndenge moko te. Kasi ndunda na mbuma
            ezanga te mpe eliama mbala mingi na mokolo.
 
Na mboka Swisi, okoki kozwa biloko ndenge na ndenge neti mbuma ba ndunda, bileyi esalemi na miliki, niama na mbisi. Elambeli ya mboka Swisi na ya mindele ya mboka Azia, na Afrika bokoki kozwa bikila kila ndenge na ndenge ya kolambela.
 
            Eloko basengi
            Na Swisi esengeli kokoma likolo ya kasa ya bileyi esika bikila kila ewuti.
            Esengeli kotanga mpo na ko yeba ndenge nini ba tie sukali to mungwa.
 

Ekangele: 
 

Ekangele: