Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Kosalisa mpe kozwa libiki na ndako

Na pembeni ya kozwa libiki na lopitalo, okoki mpe na mboka Swisi kozwa lisalisi mpe ko zwa libiki na libanda ya lopitalo.

Na tina wana, monganga ya libota a kopesa yo kisi mpo na libiki na yo mpe ba oyo basengeli ba talela makambo ya libiki na ndako, bango nde ba kosunga yo na libiki ya ndako.
Spitex – ezali kombo oyo ba pesi basali oyo ba sungaka mpe ba pesaka libiki na ndako o mboka Swisi – na sima ya bobimi na yo na lopitalo a kosunga yo mpo na elandeli ya bokono na yo tango ya libiki na ndako, soki ezali na tina.
 
Mibange oyo ba lingi te to ba koki te kokende na lopitalo ya mibange. Spitex ekoki koya mpo na ko salisa na makambo ya ndako ezala bileyi, kobongisa ndako, kosokola…
Soki mutu ya bokono a koki lisusu te kobongisa ndako na ye mpo na bokono eleki.
Soki esengeli mwasi ya zemi a pema.
Soki esengeli ba salisa mwasi awuti kobota.
Ba boti ya mwana oyo azali na bokono ya makasi mpo na kosunga
 
Basali ya Spitex
ba pesaka libiki ndenge moko na lopitalo
mpe ba sungaka mpo na mosala ya ndako
mpe mpo na bileyi
 
Liens:
 

Ekangele: