Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Bakisi ya monganga

Bakisi ya monganga bizwami awa na Swissi kaka na ba ndako oyo etekaka bakisi ya monganga na kombo “pharmacie”. Mwa bakisi misusu etekami pamba, tina ya lodonance (ordonnance) ya monganga ezali te. Okoki kozwa yango na ndako oyo etekaka bakisi ya bokoko to ya maboko (droguerie).

Na momesano, moto ya bokono akokende koluka bakisi monganga akomeli ye na pharmacie. Na ngambo ya Swissi esika balobaka monoko allemand, mingi minganga bango moko bapesaka bakisi mbala moko na maboko na bato ya bokono.
 

Likambo ya motuya

Bakisi ya monganga nde esuki yo na libiki ya nzoto na yo. Mela yango ndenge monganga akomeli yo. Ko mikomisa té kisi oyo okosalela té. Soki omelaki kisi na yo te ndenge esengemaki, yebisa monganga mpo abongola ndenge ya bosalisi yo mpo obika.

 
Bakisi nioso ezali na tango na yango mpo emelama. Kolekisa mikolo na yango te soki ekomi na suka. Soki obiki na bokono, mema bakisi oyo etikali ezala bakisi ya komela ya mbuma, ba oyo ya kopakola, ba oyo ya komela ya mayi, nioso wana, mema yango na ndako ya boteki (pharmacie).
 
            Keba
            Bakisi ekomami mpo na bokono moko eyebani. Kopesa yango na moto
            Mosusu te. Bipesela.
 

Bosombi kisi yo moko

Okoki kosomba bakisi misusu na pharmacie mpo na bokono misusu ya mike-mike
oyo esengeli lodonance ya monganga te. Moteki kisi nde akoyebisa yo ndenge ya kozwa yango.
 
            Etindami
            Bozwa ntoli epayi ya bateki kisi na pharmacie. Soki ndenge ya bilembo ya
            Bokono bibongwami te, kende kotala monganga ya solo solo.
            Bosombi bakisi ya monganga na internet epekisami na bakonzi ya mboka
            Swissi.
 
Ekangele :
 
 
 
 
 

Ekangele: