Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Soki likama

Bisika ya makama na ba lopitalo esalaka butu mpe moyi, mokolo na mokolo. Esika yango ezali po na kokengela mpe kotala bomoyi ya bato to makama ya bato. Soki likama, benga naino monganga ya libota na yo. Soki mpe ozwi ye te, nde oyoki na ebengeli na ye kombo mpe numero oyo nde ozwi monganga mosusu oyo azali ya kokengela.

            Etindami
            Na lopitalo, esika ya likama, bato ya bokonobazwani na ndenge moto na moto
            azali na likama ya motuya monene, pasi ya makasi koleka na oyo ezali mwa
            pete. Bato ya bokono ya pasi pete, kozela na bango ekozala mwa molayi.
            Yango nde ezali na tina penza te ya kolekisa tango mingi kuna, kende kotala
            monganga ya libota na yo to oyo ya mokengeli.

Monganga oyo azali na mosala na tango wana

Awa na Swissi, esika ya kobengela ba minganga ya bokengeli ezali te. Malamu tala na lokasa journal ya mokolo na mokolo po oyeba to tuna na n° ya ebengeli 1818.
 

Motuka ya bokumbi moto ya bokono (ambulance)

Ebengami na n° ya ebengeli 144
 
            Keba
            Moto ya bokono akofuta ndambo ya mbongo po na motuka oyo ekomema ye
            na lopitalo.
 

Ebengeli soki likama

  • Miyebisa polele soki yo nani, pesa kombo na yo
  • Loba ozali esika wapi
  • Loba likambo nini ekomeli yo
  • Yebisa nini osili kosala po na likama na yo
 

N° ya ebengeli oyo moto nioso ayeba :

Likama, benga n° 144
Polici, benga n° 117
Mobomi mòto, benga n° 118
Mokengeli ya likolo po na bobikisi REGA, benga n° 1414
Eyebani bobengeli, benga n° 1818
 
Ekangele:
 
Koluka monganga
Koluka lopitalo
Pharmacie ya polele