Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Bokolongono ya môto

Bokono ya môto eyebani mpe epanzani mingi na kati ya bato na mokili ya lelo. Mpe moko moko na kati ya bato asi abeli yango na bomoyi na ye. Na ndenge wana, moto akolanda bosalisi môto na lopitalo oyo etali likambo ya môto.

Bokono yango ezali ya solo, esengeli kolandela yango mpe kosalisa môto mpe misisa ya môto na tango yango. Soki ozali na posa ya lisungi po na bokono ya môto, mboka Swissi ezali na bisika oyo ekosunga yo na bosalisi nzoto (moto) to po na bato oyo bazali na mindondo to bokono ya bongo.
 
            Keba
            Bosalisa môto, kotalisa môto, lopitalo ya môto, bakisi ya minganga po na môto
            efutami na assurance de base. Soki bosalisi nzoto na môto mpe okeyi mbala
            zomi (10x) ko tala monganga ya môto, wana nde bakozongisela yo mbongo
            po na botalisi nzoto mpe kolandela bozwi kisi.
 
            Po na kolandela kosalisa nzoto na môto epayi ya monganga ya môto mbala
            Tuku misato (30x) ya esaleli, dokotolo na yo akopesa sima ya mbala motoba
            (6x) mokanda oyo akoyebisa dokoloto ya ntoli ya caisse  ndenge bosalisi
            nzoto na yo ezali kokende mpe ndenge ezali kosalema. Bosalisi môto nde
            afutami na caisse soki dokotolo nde azali kolandela bokono yango.
 
            Bosalisi misisa ya môto na psychologue efutami na assurance kaka soki
            Monganga ya môto azali kolandela yo na dokotolo. Ba caisses epeska
            mbongo po na bofuti ya ba makambo yango soki obakisi assurance lisusu.
 
Ebengeli n°143 (mokama na tuku mineyi na misato) ya loboko etandami (La main tendue), ezali wana po na kosunga yo butu mpe moyi.
 
Na kati ya liboke oyo ozali mpe na: kosunga ba ndeko, dépression, bana na bilenge
 
Ekangele :
 
Pro mente sana – Kopesa ba ntoli
Koluka monganga ya môto, oyo alobaka monoko na yo
Koluka monganga oyo atalaka môto, ezala ya mwasi to ya mobali
Koluka esika po na kosunga yo
Groupe romand d’accueil et d’action psychiatrique
Société suisse de psychiatrie et de psychothérapie ya bana na bilenge
 

Nzinga nzinga ya motuna : Nzoto na motò ezali malamu te, Lisalisi ya baninga, Bana mpe bilenge

Ekangele: