Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Na lopitalo

Na mibeko nioso, bokoti lopitalo esengami na monganga to dokotolo ya libota na yo to oyo ayebi ntina ya bokono na yo.

Likambo oyo etali bolengeli moto soki abeli (assurance maladie) yango nde ekofuta bokoti lopitalo na yo, na ngambo ya bato banso. Lopitalo yango ezali na mboka esika bofandi. Bato ya bokono bakozua bosungi mpo na lisalisi nzoto na minganga ya ba lopitalo bisika bazuami. Bakoki kopona bango te.
 
Ndako oyo etalaka likambo oyo etali bolengeli moto soki abeli (caisse maladie), akofuta ndambo ya motuya ya esika oyo ezali mwa privé to privé. Bato oyo ya bokono bazali na privé, bakozwa esika ya kolala ya bango moko mpe mbeto na bango moko. Ba oyo bazali na mwa privé, bakozwa esika ba mbeto ezali mibale.
Bato ya bokono oyo ya mwa privé to ya privé bakoki kopona lopitalo balingi nakati ya mboka Swissi mobimba : bakoki kondimisama na dokotolo oyo ye alingi.
 
Na kati ya lopitalo, basali ya lopitalo, bazali wana tango inso mpo na kosunga babokono. Basalisi minganga na ba dokotolo bazali kosolola mpe kosala na ndenge nioso mpo ya bobikisi babokono.
 
Awa na Swissi basali ya lopitalo, mingi bazali bato ya bikolo ndenge ne ndenge – bango nde ba kosunga na elobeli mpe boyokani na baminganga po biloko ezala mpe ekende malamu.
 
 
Na kati ya liboke ozali mpe na : kokende kotali moto abeli, traitement, bileyi, ndako basungaka bato oyo bazali na mikakatano (services social)
 
Ekangele :
 
Koluka lopitalo
Balopitalo oyo esalaka na assurance ya maladie na yo

Nzinga nzinga ya motuna : Kotala moto ya bokonon na lopitalo, Lisali na lopitalo, Bileyi na lopitalo, Kopasola mpe kosunga nzoto

Ekangele: