Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Mimesano

Mimesano misusu ewuti na ba posa neti makaya, masanga, bangi ya makasi to ya mpete, kisi na makambo misusu…. Kasi ezali na ba mimesano misusu oyo ekoki kosalema na ba mimesano ya liboso te.
Mingi na mingi, bato misusu bakoma na bizaleli ya kosomba biloko mpo na elengi ya kosomba to ba oyo ba koma na mimesano ya kosakana tango nioso na internet to masano ya mbongo
 
Ba mimesano nioso bazali na mikakatano ndenge moko :
  • Bato wana ba bungaka nzela bango moko
  • Na komesana wana, bato wana ba kolinga kobakisa lisusu mimesano ya makasi koleka.
  • Mokolo oyo ba kozwa mimesano wana te, eko monana ezali kozanga bango makasi
  • Ata bizaleli na bango ezali na ba mikakatano ya makasi okati ya bato to mpo na bango moko, bato ya mimesano ba bongolaka eloko moko te (to bakoki kobongola eloko te)
Na mboka Swisi, ezali na bisika mingi oyo bakoki kosalisa bato oyo bazali na mimesano mpe po na bato yo libota na bango.
 
Esengeli bato nioso ya mboka ba sangana mpo na kosunga liyebisi ya makambo oyo etali mimesano mpe ya ba mimeli bangi. Kelasi, ba lisanga ya bilenge mpe ba boti mpe na suka bakonzi ya basali. bazali na mosala makasi mpo na kosunga mikakatano ya ba mimesano mpe ya ba mimeli bangi.
 
Na kati ya liboke oza mpe na: makaya, bangi, masanga ya makasi
Ekangele:
 
Koyeba koleka po na baboti (italien, espagnol, portugais, turc, albanais, croate)
Po na bilenge allemande
Po na bilenge français
Ekangele koleka
 

Nzinga nzinga ya motuna : Bangi epekisama, Masanga ya makasi, Makaya

Ekangele: