Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Makaya

Komela makaya ezali mabe. Moto azali komela makaya akobela bokono ebengami cancer, bokono ya motema, bokono ya poumon to amboli. Na mokolo ya lelo, nakati ya bato misato bakokufa, moko akokufa po azalaki komela makaya.

Ata ozali momeli makaya te, kasi milinga na yango ezali mabe po na bana. Bana bazali komela milinga pembeni ya momeli makaya, bazali kozwa bokono koleka bana mosusu. Mwasi ya zemi oyo azali komela makaya, azali kotiya mwana oyo akobota na pasi.

Keba
Kobatela bana na milinga ya makaya. Komela te makaya esika bana bazali. Mwasi ya zemi atika komela makaya.

Kotika komela makaya

Likaya moko ezali kobebisa nzoto ya moto. Soki otiki komela makaya libela, makila na yo ekozonga malamu na sima ya mokolo moko, poumon na yo na sima ya sanza misato, misisa ya makila na sima ya mbula moko. soki ozali komela lisusu te mbula mitano, kokuoso po na cancer ekokita. Soki olingi kotika makaya, otuna monganga alandelaka yo.

  • Oluka lisalisi po na kotika makaya
  • Lisalisi mpe mateya po na baboti


Nzinga nzinga ya motuna : Bangi epekisama, Masanga ya makasi, Makaya

Ekangele: