Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Monganga ya mino

Awa na Swissi, botalisi to bosalisi mino efutami na moto ya bokono ye moko.
Bosalisi mwa ba pota to mindondo na monoko to na mino to na mbanga efutami na ndako oyo etali likambo ya moto soki abeli bokono (caisse maladie) kaka soki ezali likama to pasi ya mino.
 
Ata kolongola mino ya bwanya efutami na caisse te, yo moko okofuta yango.
 
Ba caisse yango bakoki kofuta mwa ndambo mpo na mino kasi akosenga bino bobakisa assurance lisusu. Ba assurance yango ezali motuya monene. Yango wana na Swissi, mingi bakoma kokende kosalisa mino na ba mboka misusu na poto ya Estè.
 
            Keba  
            Po na kokoka kosalisa mino, ba ngunda na ba oyo bandimeli bango mwa
            ba mbula, bakolakisa mokanda oyo ekofuta bosalisi mino na bango. Yango
            ekoki kotunana na basalisi oyo balandaka makambo etali lisungami. Soki pasi
             ya makasi, wana monganga ya mino akoki kopesa bakisi ya kolembisa pasi
            ya mino. Na tango wana akosenga te mokanda oyo ekofuta bosalisi mino.
 
Ekangele :
 
Koluka monganga ya mino
 

Ekangele: