Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Kosomba biloko ya ndenge na ndenge

Biloko ebele ya ndenge na ndenge (biloko ya kolia, bilamba, mituka,etc.) bizali na mboka oyo. Kasi okeba mpo bakosa yo te. Liboso ya kosomba eloko, osengeli koyeba yango malamu. Okoki kotuna na balingomba oyo bayebi mpe bakoki koyebisa yo ndenge eloko yango ezali. Okoki koluka na ba lokasa (journal: K-Tipp, Saldo, FRC magazine) to kolanda basango ya TV(Kassensturz, A bon entendeur, Patti chiari)
 

Nzinga nzinga ya motuna : themen/konsum/garantie, themen/konsum/einkaufen, themen/konsum/konsumentenschutz, themen/konsum/maengel, themen/konsum/nachhaltiger-konsum, themen/konsum/preise-vergleichen, themen/konsum/qualitaetssicherung, themen/konsum/unerwuenschte-werbung, themen/konsum/energie-sparen

Ekangele: