Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Bondimi Nzambe

Na mboka Swissi, balingomba po na bondimi Nzambe ezali ebele. Kasi bato ebele bayebi lisusu esika nini yakokende po na bondimi Nzambe.

32% ya ba bana mboka bazali ba protestants, 31% bazali ba catholique, 2% bazali ba orthodoxe, 5% ba musulmans, 5% bazali na balingomba mosusu, 18.000 bazali ba juifs. Na mboka Swissi bato bandima Nzambe bazali 1.900.000.

Nzinga nzinga ya motuna : Balingomba ya Alévis , Boponi bondimi Nzambe na ndenge na yo, L’Etat mpe bondimi Nzambe, Mpako po na balingomba ya Nzambe, Kelasi mpe bondimi Nzambe, Mateya ya Nzambe, Balingomba ya ba Christu, themen/religion/islamische-glaubengemeinschaften, Balingomba ya ba yuda, Balingomba ya bouddha, Balingomba ya ba hindu, Makambo etali binzambi nzambi, Boyokani na kati ya balingomba ya bandimi Nzambe

Ekangele: