Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Balingomba ya ba Christu

Na mboka Swissi, ba christu bazali 5.200.000. Na kati ya motuya yango, 2.600.000 bazali bampaya. Ba ndako ya Nzambe mpe balingomba ya bandimi Nzambe ezali bisika bampaya bakoki kokutana na bana mboka Swissi. Na yango, bakoki mpe komesana na bizaleli ya mboka. Ba ndako ya Nzambe ya Swissi eyebana na ndenge boyambi ya bampaya.

Bampaya ebele basalelaka na ba paroisse mpe na balingomba ya Nzambe. Monoko ya mboka na bango ezali kosunga bango na nioso bazali kosala po na bondimi Nzambe.

Na bandako ya Nzambe ya l’Etat, bondimi Nzambe ekoki kosalema na monoko mosusu. Kozwa mateya ya Nzambe mpe nioso etali bofandi ya bato mosusu, ekoki mpe kosalema na monoko mosusu. Bampaya bazali makasi mingi na kati ya balingomba na bango etali bondimi Nzambe. Ebele na kati na bango, bazali bandimi ebengama « évngéliste ».

Nzinga nzinga ya motuna : Boyokani na kati ya balingomba ya bakristu, Balingomba ya bakristu mosusu, themen/religion/christliche-kirchen-und-glaubensgemeinschaften/katholische-kirche, themen/religion/christliche-kirchen-und-glaubensgemeinschaften/evangelisch-reformierte-kirche, Lingomba Katolika-Bakristu, themen/religion/christliche-kirchen-und-glaubensgemeinschaften/orthodoxe-kirchen

Ekangele: