Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Boponi bondimi Nzambe na ndenge na yo

Boponi bondimi Nzambe na ndenge na yo eyebana na mibeko ya mokili mobimba. Ekomama na kati ya mibeko ebengami « Constitution fédérale ». Epekisami kopekisa moto apona ndenge na ye ya kondima Nzambe. Mboka nioso esengeli andima moto na moto azala na ndenge na ye ya kopona bondimi Nzambe. Kasi bondimi ezali mpe na suka na yango. Okoki kosala bisalela te.

Article 15 ya Constitution fédérale elobi : « Moto nioso akoki kopona bondimi Nzambe na ye na ndenge alingi. Akoki kosambela Nzambe na ye na mozindo na ndako to na kati ya lingomba ». Yango elobi mpe « moto nioso akoki kopona lingomba na ye mpe koyekola mateya na Nzambe ».

Keba
Nioso elingi koloba tèê : « Epekisami te moto apona lingomba ya bondimi Nzambe, asala makambo nioso lingomba alobi mpe ayekola mateya ya Nzambe ». Elingi koloba tèê, na mboka Swissi, moto akoki na ye kolongwa na lingomba epayi azalaki to kobongola lingomba ya bondimi.

Article 8 ya Constitution fédérale elobi : « Epekisami kobwaka moto po azali mopaya, po azali moto moyindo to moto awuti Azia to bipayi mosusu, po azali mobali to mwasi, po na mbula na ye, po na monoko alobaka, po azali to azangi makoki, po na bizaleli na ye, po na bondimi Nzambe na ye, po na makanisi na ye ya kotambwisa mboka, po azali na bokono ya nzoto to ya motu ».

Bondimi Nzambe ezali mpe na suka na yango

Elobami tèê moto akoki kopona bondimi Nzambe na ndenge na ye. Kasi po na bakonzi ya mboka :

  • Mibeko, po na kotonga bandako ya Nzambe ezali ; mibeko ya ba kelasi mpe ya koyekola ezali, bato nioso bazali ndenge moko liboso ya mibeko ya mboka
  • Moto akoki te kosala mobulu po asambelaka na kati ya lingomba ya bondimi Nzambe. Kimia esengeli ezala na kati ya balingomba nioso.
  • Basengeli babatela bomoyi ya bato.

Bondimi Nzambe ezali mpe na suka na yango. Nioso ekomami na kati ya article 9 ya Constitution fédérale, na kati ya article 9 ya Convention Européenne des Droits de l’Homme mpe na kati ya acte ya ONU relatif aux droits civils et politiques.

Bondimi Nzambe ezali mpe na suka na yango. Moto nioso asengeli kobosana yango te.

Ekangele: