Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Kelasi mpe bondimi Nzambe

Ba canton ebele basi bakotisa bondimi Nzambe na ba kelasi. Kasi bakelasi ya l’Etat po na bato nioso basengeli te kokotisa bondimi Nzambe na ba kelasi. Bakelasi mosusu lokola ezali ya l’Etat te, bakoki nabango kokotisa bondimi Nzambe na ba kelasi.

Kelasi ezali esika bana mpe bilenge bakomesana na bizaleli ya mboks Swissi. Elingi koloba bondimi Nzambe ekoki te kopekisa moto nzela ya kelasi. Lokola moto na moto akoki kosala mpe kozala na ndenge na ye, kelasi esengeli andima bandimi Nzambe nioso.

Mikolo ya bafeti

Kelasi ezalaka te na mikolo ya bafeti ya bachristu.

Na ba canton ebele kelasi ekozala te po na bandimi mosusu mikolo ya bafeti na bango, soki baboti basengi nzela. Soki basengi te kelasi ekozala.

Ndakisa

Otuna milakisi ya bakelasi bakopesa yo mikolo ya bafeti soki oyebi te.

Keba
Soki bapesi bana ya bandimi mosusu nzela ya kotanga te, bango moko basengeli bayekola mateya batangaki te.
Na bakelasi ya likolo, bango moko bakoki kosenga batanga te.

Kotanga te mateya mosusu

Na kelasi okoki koboya te mateya mosusu.

Gymnastique mpe natation

Po na mateya ya gymnastique, bakonzi ya mboka basengaka na bakonzi ya kelasi mpe milakisi nioso mateya ya gymnastique ekoka kosepelisa bana nioso, muana na muana na ndenge na ye ya bondimi Nzambe. Bisika ya kosokola nzoto ezala ya mibali epayi, ya basi mpe epayi. Bisika ya kosokola esengeli ezala na fungola. Kolata bilamba tango ya mateya ya gymnastique eleki malamu.

Kotambola po na koyeba mboka

Esengeli tè bana nioso balanda makambo ekomami na kelasi : kotambola po na koyeba mboka,  sport, mpe makambo mosusu. Bamilakisi basengeli mpe babongisa bisika ya kolala, ya kosokola po na bana ya mibale mpe oyo ya basi. Tango bakolamba biloko ya koliya, basengeli bapesa muana na muana biloko na ndenge na ye ya bondimi nzambe.

Keba
Baboti basengeli bayebisa noki na bakonzi ya kelasi nioso etali bana na bango.

Mateya batangisaka na kelasi mpe bondimi Nzambe/Makambo ya mokili mpe bondimi Nzambe

Na bakelasi bana basengeli bayeba nioso etali bizaleli na bango mpe ndenge bakomema mokumba po na bomoyi na bango. Na kati ya mateya yango, bakonzi ya kelasi bakoloba mpe makambo mosusu ya mokili mpe bondimi Nzambe. Muana nioso asengeli ayekola yango.

Mateya ya bondimi Nzambe

Na mateya ya bondimi Nzambe, bana bakoyekola makambo etali Nzambe. Kasi muana akoyekola mateya ya bondimi Nzambe soki alingi. Na ba canton ebele, na bakelasi ya l’Etat bana bakotanga mateya ya bondimi nzambe na sima ya kelasi.

Bilamba ya kolata na kelasi

Na ba canton ebele, muana na muana akolata elamba alingi. Bilamba oyo bana bakolata esengeli ezala malamu po epesa te mobulu na kelasi.

Biloko ya koliya na kelasi

Tango bana bakokende kotambola po na koyeba mboka mpe na esika ya koliya, bana ya bachristu te, bakoliya biloko na ndenge bondimi Nzambe na bango elobi. Bamilakisi basengeli bayebisa soki niama ya ngulu ezali na kati ya biloko ya koliya.

Keba
Po na biloko ya koliya, baboti basengeli batuna milakisi soki bakoki koyeba biloko bana bakoliya.