Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Po lingomba ya bondimi Nzambe eyebana

Téê mokolo ya lelo, balingombva ya bakristu to ya bayuda bango mibale kaka bayebana na l’Etat. Lingomba ya bondimi Nzambe ekoyebana te kaka po na bokasi ya kosambela ya bandimi na ye. Ndenge canton ayeba bokasi ya kosambela ya bandimi ezali te, po ezali mokumba na ye te.

Eloko ya liboso mpe ya makasi po l’Etat ayeba lingomba ezali ndenge lingomba ezali kosunga bato ya mboka. Elingi koloba :

  •     Ndenge bato ya mboka bayebi ye mpe ndenge bazali kosepela na ye
  •     Motuya ya bandimi ya lingomba
  •     Ndenge azali kosala po na kosunga bato mosusu


Po boyokani ya l’Etat ezala makasi, lingomba esengeli etambola malamu, ezala na bandimi ya solo mpe bakonzi bayebana na l’Etat.

Na ndenge mibeko ya mboka Swissi elobi, l’Etat akoyeba lingomba ya bondimi Nzambe soki lingomba andimi mibeko ya l’Etat mpe andimi tèê moto na moto akoki kopona bondimi Nzambe na ndenge na ye.

Mokolo ya lelo, toloba 400.000 muzulmani bazali na mboka Swissi. L’Etat azali komituna soki na bambula ya sima l’Etat akoki te koyeba balingomba ya bondimi Nzambe ya ba muzulmani. L’Etat akoki koyeba bango soki bazali kotambola malamu.

Nzinga nzinga ya motuna : Po lingomba ya bondimi Nzambe eyebana