Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Kobatelama na bomoyi

Swisse azali na mabongisi ebele oyo etali bomoyi ya bato po na kobatela bato nionso oyo ba vandi na Suisse kolandisama makama soki mutu ye moko akoki komisunga na yango to kofuta motuya ya misolo te. Ma bongisi yango ezali :

  • Kolengela kimobange ya ba oyo batikali na bomoyi (AVS)
  • Kolengela Bokakatani (AI)
  • Mabongisi na tango ya maladi to likama
  • Mabongisi na tango ya bozangi mosala (AC)
  • Mabongisi ya mbotama ya bana pe lisungi ya libota

Ma bongisi nionso wana ezali ko tala makama nionso lokola lifuta ya sima kotika musala, lisungu na bobungisi mbano ya mombomgo to pe misolo ya lisungi ya libota to pe lisusu mikumba ya misolo nionso ya kofuta na tango na maladi to pe likama.

Na tango misolo ya AVS to AI pe bozui misusu ezali kokokisa ba posa nionso ya bomoyi ya moto, ba kobakisa lisusu lisungi mosusu (PC).

Misolo nionso oyo moto azwaka lokola lisungu ya bomoyi ezwamaka na mbongo ba zali kokata na lifuta ya suka ya sanza. Basali na ba konzi ya mosala bazali ko pesa yango kati-kati.
Na oyo etali lisungi na tango ya maladi, moto oyo asangeli na yango akofuta na kotalaka te bozwi na ye. Na oyo etali bato ya bozwi moke, ba Contons pe ba Confédérations ba kotia maboko po na lisungi yango.
 

Po na ba payaya mibali pe basi, ezali na mabongisi ya lolenge mosusu.

Boyokani oyo ezali kati ya Suisse pe Union Européenne na oyo etali kotambola na bonsomi ebongisi ba lolenge nionso ya mabongisi ya bobateli bomoyi. Boyokani oyo etali Bikolo nionso ya UE kasi Roumanie na Bulagarie. Baye ba vandi na UE pe ba Suisse bazali ndenge moko.

Elongo na ndambu ya Bikolo, Suisse aasali boyokani ebongisami po na kobatela bomoyi.
Po na ba oyo ba wuti na ba mboka oyo ba zali na kati ya boyokani wana te, ebongisami po na bango mabongisi ya ndenge mosusu.

 

Soki mabongisi ya lisungi ya bomoyi ezali muke to pe ekoki ko salama te, ba Communes pe ba Cantons ba bongisi ndengemosusu.

 

Na tango na mpasi, moto nionso oyo azali na Suisse asengeli, kolandisama na Mobeko ya Suisse, na lisungi ya lombango. Likambo oyo etali pe ba ngunda oyo makambu na bango ebebi to ba oyo ba sans-papiers.

Nzinga nzinga ya motuna : Kolengela kimobange, Caisse ya chomage, Bokakatani, Caisse ya maladi, themen/sociale-sicherheit/unfallversicherung, Mbongo ya lobiko , themen/sociale-sicherheit/nothilfe

Ekangele:

Bozongi