Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Kolengela kimobange

Lisungi nionso ya kimobange esengeli ekoka po ete bato oyo bakoli na mbula bakoka kotika mosala na pe bayeba kosepela na makoki oyo bazali na yango. Wuta 1972, Suisse atongi mabongisi ya kolengela kimobange likolo ya makonzi misatu.

Likonzi ya yambo

Likonzi ya yambo esalami na eteni ya AVS oyo ezali kokamba baye banso bavandi na Suisse pe ba oyo ba vandi nzinga nzinga pe bako sala musala na mabele ya Confédération. Misolo wana ya AVS esengelaki kokokisa ba posA nionso ya ba oyo ba sila kozwa pension. Lokola yango ekokaka penza te, ba bakisaka tango na tango misolo mususu (CP).

 

Likonzi ya mibale

Likonzi ya mibale ebombami na ba sanduku ya misolo ya batu ya pension oyo ekambami na mobeko oyo etali Kolengelama ya mosala po na Kimobange (LPP). Bobele ba oyo bazali na lifuta ya suka ya sanza nde bakoki kokimisa na eteni oyo. Misolo oyo esengeli kosunga ba pensionés ba bika bomoyi kaka lokola tangu bazalaki kosala.

 

Na ndenge babongisa misolo ya AVS pe caisse ya pension esengeli ezwama na eteni ya 60% ya lifuta ya suka ya mosala. Nzoka nde motango ya mibu ya mosala nde batalaka pe : na yango ezali malamu ete ba oyo baseli yango bazangisa ata mbula moko ya cotisation te.

 

Keba!
Soki ozangisi mbula moko ya cotisation ya AVS na yo, yeba ete bakolongola 2% ya lisungi na yo.

Likonzi ya misatu

Likonzi ya misatu ezali n'ango penza na ndingisa te pe batiki yango po na mutu oyo alingi ye moko. Kasi bokeseni n'ango na ba caisse misusu to malamu n'ango ezali te mpaku ezali na motuya penza te.
 
 

Nzinga nzinga ya motuna : Kobatela mosala, Kolengela kimobange, AHV/AVS

Bozongi