Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Likonzi ya misatu babengi 3è pillier

Ba assurance, ba banque to Postfinance ezali ko pesa moto makoki ya kotonga Likonzi ya misato.

 
Moto nionso oyo asali boyokani na caisse ya pension songolo akoki kobombisa ti na motango 6'682 CHF na mbula pe kolongola motango yango na misolo ya mpaku.

 

Bato oyo basali boyokani moko te na ba caisse ya pension, lokola ba oyo basalaka misala na bango moko, bakoki kobombisa kino 33'408 CHF na mbula wana bakokata mpako na yango na na Likonzi ya misato te.

Kofutama ya Likonzi ya misato

Lifuta ya Likonzi ya misato ebandaka kobima kaka soki moto akokisi mibu 60 (59 po na basi) kasi efutamaka suka tango moto akokisi mibu 65 (64 po na basi). Likonzi ya misato ekoki kofutama yambo na tango elongobani soki moto alingi asala mosola na ye moko, soki moto alingi asomba ndako, to pe soki moto alingi abima Suisse libela.

 

Nzinga nzinga ya motuna : Kobatela mosala, Kolengela kimobange, AHV/AVS

Ekangele: