Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Caisse ya chomage

Na Suisse, bato nionso basalaka mosala ya mbongo bamibatelaka po na tango bazangaka mosala. Basali bafutaka 1% ya lifuta na bango ya suka ya sanza pe bakonzi na bango ya mosala bafutelaka bango pe lisusu 1%. 

Ba oyo basalaka misala na bango moko bafutaka misolo ya caisse ya chomage te. Batelami te pe na bongo bazali na ndingisa ya lifuta ya chomage te.
 
 

Nani akoki kozwa lifuti ya ba chomeur ?

  • Batu nionso oyo bazali kosala lisusu te sima ya bango kopesa cotisation mbula moko kokoka.
  • Batu nionso bazali kobanda mosola sima ya kosilisa koyekola, to sima ya kobota, maladi, likama, koboma libala, to bokabwani ya libala, to kokufela molongani.

Motango

Misolo ya lifuta yango ezalaka motango 70 to 80% ya lifuta ya suka oyo muto azalaki kozwa tango azali kofuta yango.

Lifuta oyo batalaka po na batela na tango ya chomage ba tangaka yango na kotalaka bozwi ya ba sanza motoba oyo eleki yambo muto abungisa mosala na ye.

Ngonga

  • Ba sali oyo bazali na mibu na se ya 55 bakozwa yango mikolo 400
  • Basali oyo bazali na mibu koleka 55 bbakozwa yango mikolo 530.
  • Basali oyo bazongeli mosala bakozwa yango mikolo 260.
 

Ekangele:

Bozongi