Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Bokakatani

Na tango moto azwi likama ya bobokakatani, lifuti ya leta po na bakakatani (AI) epasamaka po na baposa mike-mike.

AI epesaka lifuti na bato nionso oyo bazwi likama yango pe ba vandi na Suisse to ba vandi na ba mboka pembeni oyo bazali kosala na Suisse – na kotalaka te soko bokakatani yango ewuti na likama to na maladi.

Po na bato nionso bavandi na Suisse, bokakatani ya kobotama pe bafutelaka yango misolo ya AI : ekoki kozala pe na mibeko misusu po na lolenge ya bato oyo baye kovanda na Suisse.

 

Bato nionso oyo bazali kosala mosala ezali na lifuta na Suisse ba sengelei kofuta misolo ya LPP/BVG  kaka bobele lifita na bango ya suka ya sanza ezala likolo ya ndelo etiama na mobeko. Na tango ya bokakatani oyo ewuti na likama to na maladi, LPP/BVG epesaka ba oyo basengeli na yango lifuta oyo ezali koziba eteni ya lifuta oyo babungisi.
 
Likolo ya wana, ezali pe na banzela ebele ya komibatela na bozangi misolo na tango ya bokakatani sima ya maladi to likama.

Keba!
Kolandisama na mabongisi ya Suisse na oyo etali ndingisa kobatelama na likama, kobatelama na tango ya likama ezalaka malamu. Nzoka nde, tala malamu mabongisi oyo etali bokakatani na tango ya maladi ezali ya kokoka !

 

Nzinga nzinga ya motuna : Lifuti ya bokakatani, Kobatela mosala sima ya likama, Komibatela na bokakatani, AI pe bana