Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Caisse ya maladi

Ndingisa ya komibatela na tango ya maladi epesaka moto nionso avandi na Suisse nzela ya komisalisa na maladi pe lisalisi ya munganga ebongisami na canton oyo ye avandi.

Komibatela na maladi ya libandeli ekambami na basungi 94 oyo eyebani na Leta.

 

Nani asengeli komikomisa ?

Moto nionso avandi na Suisse ata awuti mboka nini asengeli komikomisa na caisse ya maladi oyo ya ebandeli. Moto moko moko na libota, mokolo pe mwana, akomikomisa ye moko.
 
Keba !
Baboti bazali na bobele sanza misato po na kokomisa mwana abotami sika. Soki ba milengeli te na tango yango, bakoki kofuta misolo koleka pe misolo oyo bafutaki liboso ekoki ko kende pamba.
 

Po na bapaya mibeko oyo elandi ezali po na bango :

  • Moto nionso akomi na Suisse, po na kovanda, esengeli amikomisa na yango na sanza misato.
  • Soki ozo sala na Suisse po na tango moke (kino sanza misato) pe soki makoki na yo ya komibatela ekokani na oyo ya kobatelama na maladi te, esengeli omikomisa na Suisse.
  • Soki ozali moto ya mboka oyo ezali na CE to na AELE, osalala bongo na Suisse pe ovandaka na mboka moko ya CE, na Islande to na Norvège, esengeli amikomisa na Suisse. Wana esengeli pe po na baye ya libota na yo oyo bazali na mosala te.
  • Soki ozali moko ya bato ya CE to ya AELE, ozali na ngolu ya kozwa lifuta ya Suisse, pe soki ovandi na mboka moko ya CE, na Islande to na Norvège, osengeli omikomisa na Suisse. Wana esengeli pe po na baye ya libota na yo oyo bazali mosala ezangi lifuta.

 

Keba !
Na tango ya mikakatano na Caisse na yo ya maladi, kende komona bato ya buro ya etalaka boyokani na ba caisse ya maladi:

Nzinga nzinga ya motuna : Kopona Caisse ya maladi , Ba assurances oyo moto akoki kobakisa soki ye moko alingi, Lisungi nini okoki kozwa ?, Mbongwana ya caisse-maladie, Kokitisa ba primes, Ekonzo ya ba primes

Ekangele: