Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Lisungi nini okoki kozwa ?

Bakambi oy bazali kopesa assurance oyo etali moto nionso basengeli kokamata likabo ya lisungi lolenge moko ndenge mobeko epesi

Assurance ya moto epesaka lisungi na tango ya

 • maladi
 • Likama (soki assaunce ya tango ya likama ezali te)
 • kobota
 • kolengela kaka makama to ba maladi oyo ekoki kokoma na ngonga songolo.

Esungaka penza po na

 • Lisungi ya mikolo nionso oyo monganga apesaka to pe baye ba salisaka na ndenge ya chiropratixie
 • Ba kisi pe na lisalisi oyo bakomi na ordonnance
 • Mikolo na ya kovanda na ba pavillon ya ba hôpital ya canton oyo ovandi
 • Lisungi pe lisalisi na ndako (Mabongisi ya Spitex)
 • Kolekisa mikolo na esika ya kopema sima ya kozala maladi
 • Lisalisi to lisungi sima ya kozala maladi
 • Kolengela kaka makama to ba maladi oyo ekoki kokoma na ngonga songolo. (ndakisa ba manguele misusu)

Keba !
Soki monganga to physiothérapeute akomi to apesi lisalisi oyo ekomami na assurance oyo ya momesano te, esengeli ayebisa babeli. Kobanga kotuna mituna te po na koyeba !

Keba  !
Babeli bafutaka pe misolo po na lisalisi : Ezaki na motuya ya 300 CHF oyo babengi franchise po na mbula mobimba. Ba futaka pe lisusu 10% ya misolo ya franchise kino 700 CHF na mbula pour na mikolo pe 350 CHF po na bana.

Soki mikakatano ebimi kati na ya na caisse na yo ya maladi, kende komona bato oyo basalaka boyokani malamu na ba caisse ya maladi (l’Office de médiation de l'assurance-maladie)

Nzinga nzinga ya motuna : Kopona Caisse ya maladi , Ba assurances oyo moto akoki kobakisa soki ye moko alingi, Lisungi nini okoki kozwa ?, Mbongwana ya caisse-maladie, Kokitisa ba primes, Ekonzo ya ba primes

Ekangele:

Bozongi