Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Kokitisa ba primes

Baye nionso ba vandina Suisse pe bazali na bozwi moke basengeli bakitisela bango ba primes ya komibatela na maladi. Motuya ya lisungi ekolandisama na moto na moto pe bakotala yango wuta na lokasa na ye oyo afutelaka mpako. Ndingisa, motuya ya kokitisa pe mabongisi ya lolenge kokitisa ekeseni na canton na canton. 

Nzinga nzinga ya motuna : Kopona Caisse ya maladi , Ba assurances oyo moto akoki kobakisa soki ye moko alingi, Lisungi nini okoki kozwa ?, Mbongwana ya caisse-maladie, Kokitisa ba primes, Ekonzo ya ba primes

Ekangele: