Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Ba assurances oyo moto akoki kobakisa soki ye moko alingi

Ba assurances oyo moto akoki kobakisa soki ye moko alingi

Ba assurances oyo moto abakisaka ezali po na lisungi oyo asssurance ya libandeli ekoki kofuta te. Moto nionso amikomisi esengeli ayebisa lolenge ya ba assurances oyo ekofutama na ndenge ya kobakisa.
 

Ezali bongo lisungi po na :

 
  • Yo moko opona hopital oyo alingi na kati ya Suisse mobimba
  • Yo moko opona munganga oyo olingi na kati ya hopital
  • Esika malamu ya kovanda na hopital (Chambre ya yo moko to bokabola bato mibale)
  • Lolenge ya lisalisi mosusu (ya bokoko, ya ba chinois, to na ba nzete) to lisalisi epesami na bato misusu oyo bazali monganga te
  • Lisalisi ya bato oyo basalisaka maladi ya moto kasi bazali minganga te
  • Lisungi na misala ya ndako
 
Keba !

Ba assurances oyo okoki kobakisa esalamaka te kobanda eteni ya mibu mosusu (55-65). Kobosana likambo oyo te soki olingi okata kofuta assurance oyo

Nzinga nzinga ya motuna : Kopona Caisse ya maladi , Ba assurances oyo moto akoki kobakisa soki ye moko alingi, Lisungi nini okoki kozwa ?, Mbongwana ya caisse-maladie, Kokitisa ba primes, Ekonzo ya ba primes

Ekangele: