Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Mbongo ya lobiko

Na ndenge mibeko ya mboka Swissi elobi, mbongo ya lobiko ekosunga moto po na bofandi na ye. Mbongo ya lobiko ekosunga moto po akoma mobola te, ekosalisa ye po na makoki na ye mpe po na koluka mosala.

Ba cantons mpe ba communes bato bazali na mokumba ya mbongo ya lobiko. Confédération azali na mokumba ya mbongo ya lobiko bapesaka na bato basengi kingunda.

Mibeko etali mbongo ya lobiko ezali mokumba ya ba cantons. Mibeko yango ekeseni canton na canton.

Nani moto akozwa mbongo ya lobiko ?

Moto nioso afandi na mboka Swissi azangi mosala to ndenge mosusu ya komisunga asengeli azwa mbongo ya lobiko.

Keba
Bato bakozwa mbongo ya lobiko te ezali bato oyo bafandi na mboka Swissi na molili to bazangi mikanda ya bofandi lokola bato babengani po baboyi kingunda na bango. Bango nde bakozwa lobiko ya mbalakata.

Ntina ya mbongo ya lobiko

Mbongo ya lobiko ekabwana na :

  • Motuya po na bileyi, bilamba, kotambola, bakisi po na kosokola ndako
  • Motuya po na kofuta ndako
  • Motuya po na ndanga ya bokono.


Motuya ntuku moko ya lifuti ya se ya moto oyo asalaka, soki okaboli yango na biteni zomi, eteni moko ekokani na mbongo ya lobiko. Yango elakisi tèê mbongo ya lobiko ya moto afandi ye moko ezali Frs.- 986 na sanza ; ya libota ya bato mineyi ezali Frs.- 2110

Soki okanisi téê mbongo ya lobiko ezali kosunga yo ndenge esengeli te, okende epayi ya bato ya commune ya esika ofandi po batala malamu makambo na yo. Po na yango otala na internet : http://www.ch.ch/verzeichnis/index.html?lang=de

Keba
Bato basengi mbongo ya lobiko, basengeli baloba maloba ya solo po na oyo etali makoki ebikisaka bango, bomengo na bango mpe motuya ya bato na kati ya libota. Soki bakosi to balobi nioso te, soki bakonzi bayebi yango, bakoki bakata ndambo ya mbongo to bakata yango nioso. Bato basengi mbongo ya lobiko, basengeli bayokana malamu na bakonzi mpe bayebisaka bakonzi nioso etali motuya ya bato na kati ya libota mpe soki bazali na banzela mosusu ya kozwa mbongo.

Basengeli bazongisa mbongo ya lobiko

Na ba cantons ebele, bato bazwaka mbongo ya lobiko, basengeli bazongisa yango. Soki ozwi bomengo ya koleka, osengeli ozongisa mbongo ya lobiko, lokola mpe soki ozali kozwa mbongo na ndenge ya malamu to soki bakonzi bayebi téê ozali moto akoki kozwa mbongo ya lobiko te.

Bato na kati ya libota moko basengeli bamisungana

Mibeko ya mboka Swissi elobi, bato ya libota moko (bana, baboti, bankoko) basengeli bamisungana. Basengeli bamisungana soki bazali na makoki na oyo etali mbongo bazwaka. Elingi koloba téê, mwana oyo azali na makoki, asengeli kopesa ndambo ya mbongo na baboti bazwaka mbongo ya lobiko.

Ekangele:

Bozongi