Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Ndanga ya likama

Na mboka Swissi, moto nioso asalaka, moto azali koyekola mosala, moto asalaka kasi azwaka lifuti te, bato basalaka na bakelasi epayi bayekolaka mosala basengeli batiya mbongo pembeni po na tango ya likama mpe bokono ya mosala.

Mbongo ya likama ezali po na kofuta nioso oyo moto akofuta po na nzoto ezonga kolongono.
Soki moto asali mosala koleka tango ya 8h na kati ya poso moko, asengeli mpe kotiya mbongo pembeni po na tango ya likama.

Keba
Bato basalaka na ndako, ezala misala nioso ya ndako, bakotiya mpe mbongo pembeni po na tango ya likama. Basengeli batuna soki bayebi te.

Keba
Bato bazangi mosala babikaka mpe na mbongo ya ndanga yango. Bato basalaka na ndenge na bango moko mpe libota esungaka bango na mosala yango, bakoki kotiya mbongo pembeni soki balingi. Kasi toloba téê,  basengeli batiya mbongo pembeni.  

Keba
Bato bazangi lifuti lokola basi mpe mibali bafandaka na ndako, bana ya kelasi, bampaka batika mosala kala, batiyelaka bango mbongo pembeni te po na tango ya likama, kasi bango moko basengeli batiya mbongo pembeni na caisse ya maladi.

Ekangele: