Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Mpako ya moto

Motuya ya mpako esalemi na ndenge okolakisa bozwi na yo na mbula mobimba. Mpako na yo esalemi na bakonzi ya mpako. Kasa ya lifuti ya mosala na yo eko pesama na mokonzi ya mosala na yo.

 
Motuya ya mpako na yo ekoki kobongwana na ndenge esika ovandi. Esengeli
otinda kasa ya mpako na yo na bakonzi ya mpako (admin fiscale cantonale). Bango nde bakokata motuya oyo esengeli ofuta.
 
            Liyebisi
            Mitindo ya mpako ya mboka Swisi bakoki kondima kokitisa motuya. Soki
            ezali mbala ya liboso otondisa kasa ya mpako, okoki kotuna ntoli na basali
            ya mpako.

 

Kolo mokanda C

Bapaya oyo ba fandi o mboka Swisi mpe bazali na mokanda C, na bangunda oyo mboka endimami, bakoki kofuta mpako na bango ndenge moko na bankolo mboka Swisi, ndambo na ndambo.

 

Ba oyo bazangi mokanda C

Basali oyo bazali bampaya mpe bazangi mokanda C, mpako na bango ebendamaka liboso ya lifuti na bango ya sanza.
 
            Keba
            Mpo na lifuti ya bato bafandi na libala, na ndenge mpako eko salema, ba
            kosangisa lifuti na bango. Na ndenge wana, motuya ya bato bafandi na libala
            ekoki ko zala makasi koleka ba oyo bafandi esika moko kasi babalana te.
 
Na kati ya liboke oyo oza mpe na: mpako, mpako ya moto, Mpako oyo balongolaka na lifuti, moto oyo asengeli kofuta mpako.
 
 

Ekangele: