Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Mpako oyo ba longolaka na lifuti

Basali oyo bazali bampaya mpe bazangi mokanda C, mpako na bango ebendamaka liboso ya lifuti na bango ya sanza.
Mpako ya lifuti ya sanza eko salema na lifuti ya liboso ba longola mpako. Litabisi na ba lifuti mosusu neti lifuti ya bana, litbisi ya ko liya to mpo na nzela ya mosala, litabisi ya mikolo nioso to likama, nioso wana ebakisami na lifuti.

 
Na ndenge ya efandeli ya moto (afandi ye moko, na libala, akufeli mwasi to mobali, akabwani) yango nde eko pesa ndenge nini bakonzi ba kosala mpo a futa mpako oyo balongolaka na lifuti.
 
            Keba
            Soki eloko etali libota ebongwami na kati ya mbula (libala, kokabwana, liwa)
            Esengeli koloba mbango na bakonzi oyo ba talaka makambo ya mpako ya      mboka esika o fandi.
 
Na kati ya liboke oyo oza mpe na: mpako, mpako ya moto, mpako oyo ba longolaka na lifuti, moto oyo asengeli kofuta mpako.
 

Ekangele: