Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Moto oyo asengeli kofuta mpako

Esengeli mopaya a futa mpako o mboka Swisi, soki asali mikolo tuku misato (30) to ya koleka to soki a fandi kasi aza kosala te mikolo tuku libwa (90) to ya koleka o mboka Swisi

            Keba
            Mpo na kopekisa bampaya oyo ba fandi o mboka Swisi ba futa mpako na
            bango mbala mibale, mboka Swisi bayokani na ba mboka ebele mpo na
            makambo etali mpako.
            Likambo etali boyokani na ba mboka yango ezali : ba mboka ya UE, na AELE,
            Australia, Africa du sud, Canada, Chine, Nouvelle-Zélande, Russie.
            Okoki kotala kombo ya ba mboka nioso na internet na administration fiscale
            de la confederation.
 
Na kati ya liboke oyo: oza mpe na mpako, mpako ya moto, mpako oyo ba longolaka na lifuti, moto oyo asengeli kofuta mpako.

Administration fiscale de la Conféderation

Ekangele: