Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Kotambola na ba bus, train, tram, métro na masuwa

Mboka Swissi azali na batrain, ba tram, ba bus ba masuwa po bato nioso batambola.
Okoki mpe kotambola na motuka mpe na vélo.

Ba train ekomema yo esika nioso okoki kokamata bus, tram, métro to masuwa. Okomona bolamu ebele soki ozwaka train, bus etc… Soki osombi abonnement ½  Tarif ya 165 frs, okoki kotambola mbula mobimba na train, na mituka ya poste, na bus, na masuwa na bisika nioso ya Swissi. Soki talo ya esika olingi kokende ezali 10 frs, na abonnement na yo ya ½ tarif, okofuta katikati, elingi koloba tè okofuta 5 frs.

Botamboli ya bana na train

Soki bazali na baboti, bana bakokisi naino mbula motoba te, bakofuta te. Soki bazali kotambola na baboti, bana banda mbula motoba tèè zomi na motoba (16), ba oyo bazali na mokanda ebengami « carte Junior » ya 30 frs po na mbula mobimba, bakofuta te. Soki bazali kotambola na ba nkoko na bango, bana oyo bazali na mokanda ebengami « petits-enfants » ya 60 frs po na mbula mobimba, bakofuta te.

Keba
Soki ofuti te tango ozali kotambola na train, na bus, na métro, na tram,na masuwa, soki bangando bakangi yo, okofuta mbongo ebele.


N° d’urgence ya bambila ya train :  0800 117 117      

Nzinga nzinga ya motuna : Balokasa ya tango ya ba trains etambolaka, Ticket po na kotambola, Nzela ya mabende mpe banzela ya mituka, Abonnement mpe talo moke

Ekangele: