Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Kotiya mbongo pembeni po na likama

Na mboka Swissi, mpo na kuokoso etali bomoyi, bokono, kolongono, biloko ya moto to ya mboka, okoki kotia mbongo pembeni na balingomba ebengami « assurances dommages ». Mibeko ya mboka elobi na balingomba mosusu ya assurance osengeli ko tiya mbongo kasi misusu okotiya soki olingi.

Soki likama esalemi, assurances akofuta yango. Likama ezali likama Moto moko te ayebi na tango nini ekosalema.
Kotia mbongo pembeni mpo na tango ya likama ezali po na bolamu ya bato nionso. Mbongo moto na moto akotiya ezali po na bolamu ya bato nioso na tango ya likama.
Okoki kotia mbongo pembeni po na bomoyi ya moto, mpo na biloko to po na biloko bibungi.

Lifuti

Na kati ya mbongo okofuta, basangisi talo ya likama oyo ekoyela yo na mosala ekosalema na kati ya balingomba wana. Yango nde lingomba na lingomba akotiya talo na ye.
Lifuti na yo ekozala ndenge bizaleli na yo ezali. Lokola momemi motuka oyo asala likama te, akofuta mbongo ebele te.
 
Keba
Balingomba ya assurance bakoki koboya moto oyo afutaka te noki, na kati ya mikolo asengeli afuta. Mpo na yango, bakokomela yo mokanda liboso. Soki olekisi mikolo, tango okozwa likama, bakofuta yo te.
Batiaka mbongo pembeni mpo na: libota, makambo nionso ya mokili, mituka.

Nzinga nzinga ya motuna : Kotia mbongo pembeni mpo na biloko ya ndako, kotiya mbongo pembeni po na yo moko, Kotia mbongo pembeni mpo na kobatela motuka

Ekangele: