Viaţa în Elveţia - Informaţii şi consiliere online  

Muncă

Pentru migranți, Elveția dispune de un sistem dual de admitere la piața forței de muncă:

Forţa de muncă salariată

Resortisanții UE și AELS sunt supuşi acordului privind libera circulație a persoanelor, care menționează perioadele de tranziție și condițiile acestora de aplicare. Recunoașterea diplomelor este reglementată. (A se vedea, de asemenea, subcapitolul Educaţie.)
 

Resortisanții țărilor terțe nu pot veni să lucreze în Elveția decât în profesii de înaltă calificare. Admiterea lor este posibilă numai în cazul în care niciun lucrător nu este disponibil nici pe piața internă a muncii nici pe  piețele forței de muncă din UE/ AELS. Demersurile pentru obţinerea unui permis de muncă sunt întreprinse de către angajatori. Condițiile de recunoaștere a diplomelor sunt detaliate în subcapitolul Instruire/Training.

Lucrătorii independenți

În conformitate cu acordurile bilaterale între Elveția și Uniunea Europeană, cetățenii UE sau ai statelor membre AELS pot, în principiu, efectua o activitate lucrativă independentă în Elveția.
Resortisanții țărilor terțe au dreptul de a se angaja într-o activitate numai în cazul în care sunt în posesia unui permis de tip C.

Lucrătorii detașați

Pentru a preveni dumpingul salarial și munca la negru, detașarea lucrătorilor în Elveția este supusă la o serie de condiții.

Dacă sunteţi trimis în Elveția de către o societate rezidentă într-un stat al UE / AELS, asigurați-vă că angajatorul dumneavoastră respectă reglementările.
În caz de nerespectare a legislației elvețiene, veţi fi, de asemenea, trași la răspundere.
 

 

În această secțiune: Dreptul muncii, Şomaj, Căutarea unui loc de muncă, Sindicate, Egalitate de şanse, Lucrători străini

Pagini utile: