Viaţa în Elveţia - Informaţii şi consiliere online  

Burse de studiu și ajutoare pentru educație

Sistemul burselor de studii este reglementat cantonal. Prin urmare, condițiile de acordare a burselor sunt diferite de la canton la canton. Ajutoarele pentru educație pot fi acordate sub form în fromă de bursă (nerambursabilă) sau de împrumut (rambursabil).

Cine are dreptul la ajutor?

Au dreptul la aceste ajutoare persoanele care, după absolvirea școlii obligatorii, urmează studii ce conduc la o diplomă recunoscută de stat. Astfel de studii sunt, de exemplu, ucenicia, liceul, școala profesională specializată, școala profesională superioară, școală superioară specializată, universitate etc).

Atenție!
Bursele și împrumuturile nu sunt justificate decât atunci când mijloacele financiare ale persoanei care le solicită, ale părinților săi și ale altor persoane responsabile prin lege nu sunt suficiente. Părinții trebuie să contribuie financiar la educația copiilor lor, în funcție de posibilități.

Cererile de ajutoare pentru educație trebuie depuse la biroul de burse al cantonului competent. Acesta este fie cantonul în care locuiesc părinții, fie cantonul în care adultul soliciant a fost salariat timp de cel puțin doi ani după o formare inițială. Administrarea propriei gospodării familiale este asimilată unei activități salariate. Birourile de burse oferă informațiile suplimentare, necesare pentru continuarea procedurii.

Burse pentru migranți/migrante?

Persoanele care vin în Elveția în scopul de a studia, nu au dreptul la ajutoare pentru educație.

Copiii cetățenilor din UE și din AELS sunt pe picior de egalitate cu elvețienii/elvețiencele, datorită acordului de libera circulație a persoanelor, cu condiția ca acești copii să locuiască în Elveția și cel puțin unul dintre părinți să aibă domiciliul principal în Elveția. Salariații și persoanele liber-profesioniste au dreptul la ajutoare pentru educație sub aceleași condiții ca și cetățenii elvețieni.

Migranții din state terțe (altele decât UE și AELS) pot face cereri de ajutoare pentru învățământ dacă au de mai mulți ani domiciliul civil în Elveția sau dacă posedă un permis de ședere (tip C).

Birourile de burse pot oferi informații în legătură cu alte posibilități de finanțare a studiilor. Există, de exemplu, fundații și fonduri private, și, în anumite cazuri, localitatea de domiciliu sau instituția de învățământ oferă posibilitatea de a aplica pentru susținere financiară.

Burse pentru studii universitare

În general, direcțiile de învățământ cantonale sunt cele care acordă bursele. Vă puteți informa în legătură cu alte posibilități de a obține ajutor financiar (diverse ajutoare, fonduri pentru cercetare) direct la universități.

Studentele/studenții străini se pot informa, în această privință, la reprezentanța elvețiană din țara lor de origine sau la Secretariatul de Stat pentru Învățământ și Cercetare (SBF).

Învățământul profesional și formarea continuă

Statul poate susține persoanele adulte atât în învățământul profesional, cât și în formarea continuă în diferite feluri (burse, împrumuturi, ajutoare pentru educație). Măsurile de susținere și condițiile de acordare diferă de la canton la canton. În principiu, formarea dorită trebuie să se înscrie logic în evoluția carieri alese și trebuie să conducă la obținerea unei diplome recunoscute.

Pagini utile: