Viaţa în Elveţia - Informaţii şi consiliere online  

Şederea soţilor străini în Elveţia

Condiţia şederii stabile în Elveţia este obţinerea unui permis de şedere. Pentru a obţine acest permis, trebuie să vă adresaţi Oficiului Cantonal pentru Migrație.

Soţii străini ai cetăţenilor elveţieni

 
La căsătoria cu un cetăţean elveţian, străinul dobândeşte dreptul de a primi sau a prelungi permisul de şedere și, de asemenea, dreptul la reunificarea familială.
 
Soţul/ soţia cetăţean al unui stat membru UE / AELS
Acesta dobândeşte un permis de şedere de tip B pentru 5 ani şi are dreptul originar de şedere, independent de  soţ/soţie, conform dreptului la liberă circulaţie.
Reşedinţa comună nu este obligatorie.
 
Soţul/ soţia cetăţean al unui stat terț
Acesta dobândeşte un permis de şedere de tip B cu menţiunea scopului şederii: „Soţ/soţie al/a unui cetăţean elveţian”. Permisul se reînnoieşte anual, câtă vreme scopul şederii rămâne „soţ/soţie”.
 
Atenţie!
Locuinţa comună este obligatorie în primii 5 ani de căsătorie.
 
După 5 ani soţul/soţia cetăţean străin, posesor al permisului de tip B, primeşte permis de tip C. Acest document oferă dreptul de şedere în Elveţia pe durată nedeterminată. În scopul controlului, permisul este reînnoit la fiecare 5 ani.
 
Atenţie!
Anii de căsătorie petrecuţi în străinătate nu sunt luaţi în considerare.
 

Soţi străini ai cetăţenilor statelor Uniunii Europene (cu excepţia României şi Bulgariei)

Cetăţenii statelor Uniunii Europene (cu excepţia României şi Bulgariei) au dreptul, conform acordului de liberă circulaţie, să aducă alţi membrii ai familiei în Elveţia în vederea reunificării familiale, în condiţiile în care le pot oferi acestora susţinere financiară şi locuinţă corespunzătoare.
 
Sunt consideraţi membrii ai familiei: soţul/soţia, copiii până la vârsta de 21 de ani şi părinţii dependenţi.
 
Aceleaşi condiţii sunt aplicate şi cetăţenilor statelor care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau AELS, dar care au avut permis de şedere în Uniunea Europeană.
 
Atenţie!
Dacă la momentul cererii de reunificare familială, în calitate de cetăţean al Uniunii Europene, nu sunteţi angajat, trebuie să faceţi dovada că aveţi mijloace financiare suficiente pentru susţinerea proprie şi a familiei şi că dispuneţi de asigurare medicală.
 
Cetăţenii aparţinând statelor membre ale Uniunii Europene dobândesc un permis de şedere pe durata de 5 ani, având dreptul originar de şedere, independent de partener. Familia nu este obligată să locuiască împreună.
 

Cetăţenii statelor terţe cu permis de tip C

Cetăţenii având permis de şedere de tip C, aparţinând statelor terțe, au dreptul de a-şi aduce soţul/soţia în Elveţia, aceştia din urmă primind permis de şedere de tip B, cu menţiunea scopului şederii: „Căsătorie”. Acest permis trebuie reînnoit anual, iar după 5 ani va fi înlocuit cu permis de şedere de tip C.
Atenţie!
Locuinţa comună este obligatorie în timpul primilor 5 ani de căsătorie.
 

 

Cetăţenii având permis de şedere de tip B, aparţinând statelor terțe

Aceştia nu au dreptul de a cere mutarea soţului/soţiei în Elveţia. Cu toate acestea, se pot adresa autorităţilor cantonale în vederea obţinerii unuei autorizaţii pentru reunificare familială. Pentru consilierea în acest demers, aceste persoane pot apela la Oficiul pentru consiliere în probleme legale dedicat străinilor din cadrul cantonului de reşedinţă.
 

Parteneriatele civile

Toate aspectele menţionate mai sus sunt valabile şi în cazul uniunilor civile, încheiate între persoane de acelaşi sex.

În această secțiune: Mutarea copiilor

Pagini utile: