Viaţa în Elveţia - Informaţii şi consiliere online  

Mutarea copiilor

Străinii care doresc să îşi aducă copiii în Elveţia trebuie să înainteze o cerere pentru reunificare familială autorităţilor cantonale competente. Scopul reunificării este de a permite coexistenţa întregii familii şi de a-i asigura o protecţie legală.

Termene

Pentru copiii sub 12 ani, cererea pentru reunificare trebuie făcută în primii 5 ani de la sosirea în Elveţia.
Pentru copiii peste 12 ani, această cerere trebuie făcută în decurs de 1 an de la sosire. Dacă aceste termene sunt depăşite, mutarea copiilor este posibilă doar în cazuri excepţionale.
 
Atenţie!

Termenele sunt valabile din momentul în care este posibilă înaintarea cererii pentru reunificare familială. La precizarea scopului şederii se recomandă declararea încercării de mutare a copiilor, imediat ce sunt îndeplinite toate condiţiile- chiar dacă la momentul respectiv nu se dispune de acest drept.
 
Cetăţenii statelor terţe care au siguranţă financiară trebuie încă din perioada la care deţin un permis de şedere de tip B să înainteze cererea de mutare a copiilor.
Este imperativ să vă adresaţi serviciilor locale de imigrare şi evidenţă a populaţiei.

 

Reglementări

Soţii străini ai cetăţenilor elveţieni

Aceştia pot aduce în Elveţia copiii cu vârsta sub 18 ani proveniţi din relaţii anterioare în condiţiile în care a existat anterior o relaţie părinte-copil.
Termenul înaintării cererii depinde de momentul ajungerii în Elveţia a soţului străin sau al stabilirii legăturii părinte-copil.
 
În condiţiile în care copiii vizaţi au deja drept de şedere permanent într-un stat membru al Uniunii Europene sau AELS, aceştia îşi pot urma părintele în Elveţia fără a fi condiţionaţi de o dată-limită a înaintării cererii, până la împlinirea vârstei de 21 de ani, dacă părinţii îi pot susţine.

 
Străinii proveniţi dintr-un stat terț cu permis de şedere de tip C

Copiii celibatari cu vârsta sub 18 ani poate primi permis de şedere dacă locuiesc cu ambii părinţi.
Intervalul de la care este valabil termenul pentru cerere începe la momentul eliberării permisului de şedere sau al stabilirii relaţiilor părinte-copil.

 
Străini proveniţi dintr-un stat terţ cu permis de şedere de tip B

Copiii celibatari cu vârsta sub 18 ani pot primi permis de şedere dacă:

  • locuiesc împreună cu părinţii;
  • căminul este adecvat;
  • părinţii nu primesc ajutor social.

Intervalul de la care este valabilă data-limită pentru cerere începe la momentul eliberării permisului de şedere sau al stabilirii relaţiilor părinte-copil.

 Atenţie!
Înaintarea cererii nu garantează vreun drept legal.
Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau AELS
Aceştia îşi pot aduce copiii cu vârsta sub 21 de ani în Elveţia, în condiţiile în care le pot asigura acestora întreţinerea şi o locuinţă adecvată.
Atenţie!
Dacă nu sunt angajaţi, părinţii trebuie să aducă dovezi că dispun de mijloace financiare suficiente pentru întreţinerea întregii familii şi de o asigurare medicală.
 

În această secțiune: Mutarea copiilor