Viaţa în Elveţia - Informaţii şi consiliere online  

Căsătoria

Condiţii pentru a încheia o căsătorie

Ambii viitori soți trebuie:

 • să aibă cel puţin 18 ani;
 • sa nu fie căsătoriţi deja la momentul respectiv;
 • să aibă consimțământul reprezentanţilor legali, în cazul persoanelor aflate sub tutelă;
 • Legea interzice căsătoria între fraţi sau fraţi vitregi, părinţi (biologici sau adoptivi) şi copii, bunici şi nepoţi, între părinte vitreg şi copil (chiar dacă mariajul între părintele adoptiv şi cel natural a fost anulat).

Cununia civilă în Elveţia

Oficiile stării civile sunt responsabile în Elveţia pentru pregătirea şi încheierea căsătoriei. Cununia religioasă este permisă doar după încheierea căsătoriei civile.
În vederea încheierii căsătoriei, adresaţi-vă oricărui oficiu al stării civile, recomandat fiind însă celui din comunitatea dumneavoastră de reşedinţă. Ambii parteneri trebuie să se prezinte personal la oficiul stării civile cu documentele precizate în continuare. În cazuri excepţionale, sunt cerute preliminar diferite pregătiri scrise.

 

Documente necesare

Pentru cetăţenii elveţieni:
 • dovadă a stării civile (eliberate de oficiul de stare civilă al localităţii de rezidenţă);
 • permis de reşedinţă sau certificat de reşedinţă (eliberat de biroul de evidenţă a populaţiei);
 • paşaport sau carte de identitate;
Pentru cetăţenii străini:
 • certificat de reşedinţă (permis de şedere);
 • certificat de naştere, unde sunt menţionaţi părinţii;
 • paşaport sau dovadă a naţionalităţii (eliberată în ţara de origine);
 • dovadă a stării civile, dovadă de divorţ sau certificat de deces al fostului soţ etc.

Refugiaţilor recunoscuţi şi celor care au cerut azil le este cerut în locul paşaportului sau al dovezii de naţionalitate, un document care să demonstreze statutul de refugiat sau cererea de azil.

Atenţie!

În cazul cetăţenilor statelor terţe este necesar un set suplimentar de documente. Adresaţi-vă pentru detalii oficiului de stare civilă. Documentele cetăţenilor statelor terţe. Acest fapt presupune costuri suplimentare (taxele fiind percepute în avans) şi întârzieri.

Atenţie!

Documentele nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni.

Atenţie!

Documentele trebuie redactate într-una dintre limbile naţionale elveţiene. Traducerile trebuie legalizate notarial. Oficiul de stare civilă poate pune la dispoziţie o listă a traducătorilor autorizaţi din regiune.

Venirea în Elveţia în vederea încheierii căsătoriei

Venirea pentru pregătirea şi încheierea căsătoriei a cetăţenilor din state terţe cărora le este necesară viză presupune o pregătire complexă.  Trebuie anunţat oficiul pentru imigrări al cantonului de reşedinţă. Formalităţile sunt de durată!

Căsătoria formală

Oficiul de stare civilă este îndreptăţit şi obligat să verifice statutul şederii cetăţenilor străini. Dacă există suspiciuni cu privire la scopul căsătoriei, ofiţerii interoghează separat ambii soţi şi înştiinţează autorităţile şi părţile terţe. O căsătorie formală constă în faptul că perechea dornică de a se căsători urmăreşte numai sau în principal evitarea condiţiilor legale de şedere.

Cununia civilă în străinătate

Căsătoriile pot fi încheiate şi în ţara de origine a unuia dintre soţi. Ambasadele străine pot furniza informaţii detaliate.

 

Pagini utile: