Viaţa în Elveţia - Informaţii şi consiliere online  

Bani

Conform dreptului matrimonial, soţii contribuie împreună la susţinerea financiară a familiei. Ei stabilesc de comun acord contribuţia fiecăruia la plăţi, procurarea de bunuri pentru gospodărie, întreţinerea copiilor sau întrajutorarea reciprocă în vederea realizării profesionale.
Sunt luate în considerare nevoile comune ale cuplului şi situaţia personală a fiecărui soţ.
 
Mijloacele prin care se acoperă costurile familiale sunt:

  • Salariul obţinut ca angajat
  • Pensia
  • Veniturile din active şi asigurare
  • Dacă este necesar, valoarea bunurilor.

 

Atenţie!

Veniturile din activele copilului pot fi folosite pentru a acoperi întreținerea acestuia, dar pot fi accesate numai cu acordul autorității tutelare.

Dacă veniturile nu sunt suficiente pentru acoperirea costurilor de întreţinere, poate fi solicitat municipalităţii de reşedinţă ajutor social. Pe baza reglementărilor Convenţiei elveţiene pentru ajutor social, este stabilită şi acordată o sumă de bani solicitarilor, în cazul în care costurile estimate de întreţinere sunt mai mari decât veniturile. Vezi: Siguranţă socială şi ajutor social.

 

Consiliere pentru administrarea bugetului

Pentru a determina standardul normal de viaţă este necesară stabilirea unui buget comun şi realist. Se poate beneficia de consiliere pentru administrarea bugetului în cadrul Asociaţiei elveţiene pentru întreprinderi sociale.
 

Bani de buzunar

Ambii soţi au dreptul legal de a folosi liber o sumă de bani (ca bani de buzunar). Această sumă va fi calculată în funcţie de venit.
 

Obligaţia de a informa

Soţii au obligaţia legală de a se informa reciproc cu privire la venituri, active şi datorii, în vederea protejării propriilor interese. Dacă este necesar, trebuie să aducă dovezi în scris, precum extrase de cont, contracte de creditare etc. Se poate dispune de acest drept în faţa instanţelor judecătoreşti, în particular în contextul procedurilor de protecţie a mariajului.

Răspunderea în cazul datoriilor

Cuplul este solidar pentru datorii, în cazul în care împrumutul a fost accesat împreună și ambele părți au semnat o confirmare a datoriilor sau fondurile împrumutate au fost utilizate pentru a finanța traiul comun.
 
Când unul dintre parteneri utilizează împrumutul pentru a acoperi propriile nevoi, celălalt partener nu răspunde pentru acesta, atâta vreme cât nu a fost menţionat ca garant şi nu a semnat confirmarea datoriei.
Pentru datoriile de chirie, asigurare de sănătate sau impozite sunt răspunzători ambii soţi, atâta vreme cât locuiesc împreună.
 
Mai multe informaţii se pot obţine la serviciul de consiliere pentru datorii.

Pagini utile: