Viaţa în Elveţia - Informaţii şi consiliere online  

Femeile

Problemele şi nelămuririle cu care sunt confruntate femeile inclusiv migrantele sunt strâns legate de situaţia lor personală. Educaţia, profesia, mediul familiar, situaţia financiară, maternitatea sunt aspecte decisive în viaţa unei femei.

Actualmente femeile dispun în principiu în Elveţia de aceleaşi drepturi ca bărbaţii. Cu toate acestea, ele rămân încă în toate aspectele sociale insuficient reprezentate, câştigă în medie mult mai puţin decât colegii lor bărbaţi şi îndeplinesc marea parte a activităţilor casnice şi familiale. Migrantele suferă din două puncte de vedere: atât ca femei, cât şi ca cetăţeni străini.

Deşi în ultimele decenii au fost depuse eforturi pentru a asigura o egalitate de poziţii între bărbat şi femeie progresul este lent. Anumite rezultate pot fi totuşi observate:

  • Poziţia de egalitate şi parteneriat dintre mamă şi tată prevăzută de lege cu privire la îngrijirea copiilor în căsătorie sau în caz de divorţ.
  • Realizările în domeniul îmbinării profesiei cu familia, asigurarea de mamă, poziţia de egalitate la locul de muncă sau asigurarea socială au în vizor puterea economică a femeilor şi mamelor.
  • Măsurile şi legile împotriva violenţei domestice şi protecţia faţă de abuzurile sexuale ocrotesc integritatea corporală şi sufletească a femeilor, promovând dreptul autodeterminării.

În ultimii ani au fost realizate progrese în ceea ce priveşte protecţia femeilor migrante:

  • Din octombrie 2012 traficul de persoane este combătut printr-un program naţional. Protecţia sporită a victimelor şi a martorilor se manifestă în primul rând între migrantele cu forţa care sunt silite să presteze servicii sexuale pentru obţinere de foloase.
  • În vara 2012 Parlamentul a eliberat Legea Federală asupra măsurilor împotriva căsătoriilor forţate..
  • Din iulie 2012 în Codul de Legi Elveţian este expres prevăzut un articol dedicat mutilării genitale (Art. 124).

Important este ca toate femeile care locuiesc în Elveţia să beneficieze şi să fie ajutate de măsurile deja luate, în vederea atingerii egalităţii între sexe.

În această secțiune: Centre de informare şi consiliere pentru femei, Viaţa profesională, Egalitatea sexelor, Violenţa contra femeilor, Organizaţii ale femeilor, Căsătoriile forţate, Traficul de femei, Cum acţionaţi în situaţii de criză, Mutilarea genitalelor, Ajutor pentru victime

Pagini utile: