Viaţa în Elveţia - Informaţii şi consiliere online  

Integrare

Principiile și obiectivele politicii elvețiene de integrare sunt înscrise în Legea federală privind străinii (FNA).

În cazul resortisanților din țările non-europene, gradul de integrare este luat în considerare atât pentru autorizarea reîntregirii familiale cât şi pentru acordarea și/sau prelungirea unui permis de rezidenţă sau de stabilire.

Legea definește integrarea ca un proces reciproc.

Aceasta angajează statul elvețian să ia în considerare obiectivele de integrare în îndeplinirea sarcinilor sale.

Confederația, cantoanele și comunele trebuie să creeze condiții propice asigurării egalităţii de șanse și participarea populației migrante la viața publică a comunităţii.

Acestea au obligaţia de a încuraja învățarea uneia dintre limbile naţionale și de a promova dezvoltarea profesională.

Lor li se cere să ia măsuri de prevenire în domeniul sănătății.

În plus, promovarea integrării trebuie să ia în considerare nevoile specifice ale femeilor, copiilor și tinerilor.

În contra-partidă, legea prevede ca migranții și migrantele să participe în mod activ la integrarea lor în societate elvețiană.

Contribuția lor se manifestă în principal prin:

  • respectarea legilor și valorilor Constituției federale
  • învățarea limbii naționale vorbite în aria de reședință;
  • cunoașterea modului de viață elvețian;
  • dorința de a participa la viața economică și de a dobândi o instruire profesională.
Atenție !

Acordarea unui permis de rezidență sau a unuia de scurtă durată (tip B şi L) poate fi legată de obligația de a urma un curs de limbă sau un curs de integrare.

Același lucru poate fi solicitat de către autorităţi pentru acordarea unui permis de rezidenţă, în contextul reîntregirii familiale.

Această obligație poate fi consemnată într-un acord de integrare.

Un număr tot mai mare de cantoane elvețiene au recurs la astfel de acorduri.

Gradul de integrare poate fi, de asemenea, decisiv pentru acordarea unui permis de stabilire (tip C).

Centre de competență pentru integrare 

La nivel cantonal și în orașele mari, centrele de competență pentru integrare au funcția de primire și de informare pentru migranți și migranții nou-sosiți. Ele functioneaza, de asemenea, ca birou de coordonare între municipalitățile, organizațiile și persoanele fizice, care acționează, de o maniera profesionista,  privata sau voluntara, în domeniul integrarii.

În această secțiune: Cantoane și comune, Contract de integrare, Grad de integrare și decizii, Serviciul de integrare pentru migranți

Pagini utile:

Înapoi la început