Viaţa în Elveţia - Informaţii şi consiliere online  

Libertatea religioasă

Libertatea religioasă individuală este un drept fundamental. Este ancorată  în Constituţia federală sub acelaşi titlu ca interdicţia de a discrimina în funcţie de apartenenţa religioasă sau filozofică. Asemenea tuturor libertăţilor, şi libertatea de religie este integrată în statul de drept democratic şi poate, în acest cadru, să fie limitată.
Potrivit Articolului 15 din Constituţia federală “fiecare persoană are dreptul de a-şi alege liber religia, de a-şi forma convingerile sale filozofice, precum şi de a le profesa individual sau în comunitate”. Mai mult, “toate persoanele au dreptul de a adera la o comunitate religioasă şi de a urma o educaţie religioasă”.

Atenţie!
Aceasta înseamnă de asemenea că “nimeni nu poate fi forţat să se înscrie sau să aparţină unei comunităţi religioase, să participe la un act religios sau să urmeze o educaţie religioasă”. Fiecare om are dreptul, în Elveţia, de a părăsi o comunitate religioasă sau de a se converti.

Articolul 8 al Constituţiei federale exprimă ferm: “Nimeni nu poate fi discriminat pentru origine, rasă, sex, vârstă, limbă, poziţie socială, formă de viaţă, convingeri religioase, politice şi asupra lumii sau pentru dizabilităţi fizice, mentale sau psihice.

Limitarea libertăţii religioase

De vreme ce convingerea interioară religioasă personală a fiecărui individ face obiectul protecţiei absolute, Statul are dreptul de a limita anumite practici religioase dacă:
  • există o dispoziţie legală precisă în această privinţă (de exemplu: dreptul de construcţie şi amenajare, legea şcolară, mandate de formare, norme de egalitate etc)
  • există un interes public legitim pentru aceasta (de exemplu: protecţia siguranţei publice, măsuri pentru a prezerva pacea religioasă);
  • este necesară protecţia unui terţ.

Basele limitării religioase sunt cuprinse în Articolul 39 al Constituţiei Federale, în Articolul 9 al Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului şi în Pactul ONU despre drepturile cetăţeneşti şi politice.

Limitările libertăţii religioase trebuie mereu justificate.

Pagini utile: