Viaţa în Elveţia - Informaţii şi consiliere online  

Şcoală şi religie

Fiecare canton are propriul sistem educaţional în cadrul creştin-umanist. Conceptul învăţământului şi mijloacele pedagogice din şcolile publice trebuie să fie neutre din punct de vedere religios. În schimb, şcolile private nu sunt obligate să respecte principiul neutralităţii religioase.
Şcoala joacă rolul de sistem de reguli pentru integrarea copiilor şi adolescenţilor în viaţa cotidiană elveţiană. Aceasta înseamnă, printre altele, că reprezentările religioase nu trebuie să le obstrucţioneze accesul la ştiinţă şi formare. Pentru a păstra dreptul la libertate viaţa şcolară trebuie să stea sub semnul toleranţei religioase.

Zilele libere

Cu ocazia sărbătorilor creştine nu se ţin cursuri.
În majoritatea cantoanelor, la cererea părinţilor, cu ocazia sărbătorilor religioase, elevilor de alte religii din şcolile de stat li se acordă zile libere. Adesea există liste cu sărbători religioase necreştine “recunoscute”.

Recomandare
Adresaţi-vă diriginţilor! Aceştia vă pot oferi mai multe informaţii oricând.
Atenţie!
Elevii trebuie să recupereze singuri lecţiile pierdute.

La nivel post-obligatoriu (echivalentul liceului în România) adolescenţii pot alege singuri să renunţe la un astfel de curs. 

Renunţarea la ora de religie

În principiu nu este posibilă renunţarea la anumite materii incluse în programa şcolară.

Gimnastică şi înot
Autorităţile cantonale recomandă conducerii şcolare şi profesorilor să menţină un climat al orelor care să nu afecteze în vreun fel sentimentul religios. În particular, se cere punerea la dispoziţie a duşurilor cu cortină, separate pentru cele două sexe. Gimnastica şi înotul în costum întreg sunt în principiu permise.

Excursiile
Excursiile şcolare sau săptămânile şi proiectele dedicate sportului incluse în programul educaţional sunt obligatorii pentru toţi elevii. Şi în această privinţă profesorii sunt responsabili de menţinerea unui climat corespunzător: dormitoare împărţite pe sexe, posibilitatea de a face duş şi de a respecta restricţiile alimentare impuse religios. 

Atenţie!
Părinţii sunt rugaţi să adreseze cerinţele speciale din timp diriginţilor.

Modulul şcolar Etică şi Religie / Cultură şi Religie
În cadrul acestor ore de curs se abordează şi dezbat probleme de etică, morală şi răspundere religioasă, din perspectivă religioasă şi culturală. Acest curs este inclus în programa şcolară, fiind obligatoriu pentru toţi elevii.

Ora de religie
La ora de religie sunt predate conţinutul şi practicile anumitor religii. Nu este obligatorie prezenţa la acest curs. În multe cantoane, ora de religie creştină este cuprinsă în programul formativ al şcolilor publice.

Prescripţii vestimentare
În majoritatea cantoanelor nu există prescripţii cu privire la vestimentaţia elevilor. Îmbrăcămintea trebuie să fie adecvată şi să nu împiedice în vreun fel participarea sau comunicarea la oră.

Prescripţii alimentare
Copiii şi tinerii necreştini nu au posibilitatea de a controla prescripţiile alimentare religioase în cadrul excursiilor şcolare sau la cantine. Mâncarea vegetariană este de obicei prezentă în meniurile elveţiene. De asemenea, preparatele pe bază de carne de porc sunt special marcate.

Atenţie!
Şi în acest caz, părinţii trebuie să le comunice diriginţilor cerinţele speciale.

.

Înapoi la început