Viaţa în Elveţia - Informaţii şi consiliere online  

Securitate socială

Elveţia dispune de o densă reţea de asigurări sociale ce protejează persoanele care muncesc şi locuiesc aici şi familiile lor de riscuri financiare pe care nu le-ar putea suporta singuri. Această reţea cuprinde :

  • Asigurarea pentru bătrâneţe (pensia) şi a membrilor de familie supravieţuitori
  • Asigurarea pentru invaliditate
  • Asigurarea medicală de boală şi accident
  • Asigurarea pentru şomaj
  • Asigurarea pentru maternitate şi alocaţiile familiale
Aceste asigurări au formă de pensie, alocaţie pentru pierderea venitului, alocaţie familială sau acoperirea costurilor în caz de boală sau accident.

Dacă pensia sau asigurarea de invaliditate nu pot acoperi costurile vitale se apelează la prestaţii suplimentare.

Prestaţiile diferitelor asigurări sociale sunt finanţate în principal prin cote părţi reţinute din salarii. La acestea participă în egală măsură angajaţii şi cei ce angajează.

Cantoanele şi Confederaţia participă din fondul de impozite la achitarea pensiilor şi a asigurărilor de invaliditate. Prestaţiile suplimentare le achită în întregime.


Pentru asigurarea de boală fiecare persoană este obligată să plătească o poliţă indiferent de venitul pe care îl are. Persoanele incapabile de plată primesc asistenţă de la cantoane şi confederaţie.

Pentru străini există reglementări speciale. Elveţia a încheiat cu UE convenţii bilaterale privind securitatea socială. Cetăţenii elveţieni şi cei UE au aceleaşi drepturi în acest domeniu, cu excepţia românilor şi bulgarilor.

Cu alte state Elveţia a încheiat de asemenea convenţii privind securitatea socială. Aici găsiţi informaţii privind statele cu care nu există convenţii în acest domeniu.

În cazuri deosebite, dacă sistemul de asigurări nu este suficient sau nu poate fi aplicat, cantonul sau comuna pot oferi (conform constituţiei) un minim ajutor de urgenţă persoanelor în nevoie, inclusiv cei care cer azil sau care nu au documente de identitate.

În această secțiune: Sistemul de pensii, Asigurarea contra şomajului, Invaliditate , Casele de asigurări de sănătate, Asigurarea contra accidentelor, Ajutorul social, Ajutor de urgență

Pagini utile: