Viaţa în Elveţia - Informaţii şi consiliere online  

Pensia de bătrâneţe şi supravieţuitor (primul pilon)

Primul pilon de pensie (pentru bătrâneţe şi supravieţuitor) reprezintă cea mai importantă componentă din sistemul de asistenţă socială în Elveţia, întrucât asigură un venit minim pentru persoanele pensionate, văduvi şi orfani. Dreptul de a primi pensia de bătrâneţe începe la vârsta de 65 ani pentru bărbaţi şi 64 ani pentru femei.

Cine contribuie?

Toate persoanele care muncesc în Elveţia contribuie începând cu data de 1 ianuarie după împlinirea a 17 ani.

Persoanele care locuiesc în Elveţia dar nu îndeplinesc activităţi lucrative (elevi, studenţi, şomeri, etc.) contribuie de la 1 ianuarie după împlinirea a 20 ani. Cotizaţiile lor variază între 370 şi 8400 Franci. Contribuţia se încheie la împlinirea vârstei de pensionare.

Migranţii sunt de asemenea obligaţi să contribuie.


Atentie !
Dacă lipsesc ani întregi de contribuţie pilonul întâi de pensie va fi redus. Un an de lipsă a cotizaţiei corespunde în general cu o reducere a pensiei de 2,3%.

Soţiile casnice intră în categoria celor fără activităţi lucrative. Întreruperi în achitarea contribuţiilor în special pentru casnice în vârstă pot conduce la grave probleme financiare.


Certificatul de asigurare

Fiecare persoană asigurată primeşte un certificat personal de asigurare. Asiguraţii trebuie să-şi păstreze certificatul şi să-l prezinte la fiecare nou loc de muncă la care se angajează sau la instituţia competentă.


Cât este contribuţia?

Angajaţii achită 4,2% din salariu, sumă contizată la rându-i şi unitatea care îi angajează. Cei care lucrează pe cont propriu achită între 4,2 şi 7,8%. Suma este definită de Fondul Federal de Compensaţii în funcţie de evaluarea impozitelor federale.


Cine primeşte primul pilon de pensie?

Bărbaţii de la 65 ani şi femeile de la 64 de ani care cel puţin un an întreg au achitat contribuţia sau au locuit în Elveţia cu soţul sau soţia care a achitat minimum sau dublul contribuţiei sau care pot dovedi că au crescut sau îngrijit pe cineva.


În caz de plecare din Elveţia

Regulile pentru migranţi depind de convenţiile încheiate între Elveţia şi statele de origine ale migranţilor în domeniul asigurărilor sociale.
Elveţia are convenţii privind asigurările sociale cu:
  • ţările membre UE (în afara României şi Bulgariei)
  • ţările membre AELS (1)
  • SUA,Canada/Quebec, Serbia, Muntenegru, Turcia, Bulgaria, Croaţia, Macedonia, San Marino, Israel, Filipine, Australia, Chile.
Cetăţenii acestor state pot primi primul pilon de pensie în Elveţia sau în ţara de origine după întoarcerea acolo. Perioada minimă de contribuţie este de un an.

Atenție!
Prestaţiile speciale care nu sunt legate de cotizaţiile pentru acest tip de pensii nu sunt exportate în străinătate. În Elveţia este cazul prestaţiilor complementare sau al alocaţiilor pentru incapacitate. Aceste prestaţii sunt plătite doar celor îndreptăţiţi la pensie care locuiesc în Elveţia.

Cetăţenii proveniţi din statele cu care Elveţia nu a încheiat convenţia de securitate socială au dreptul la o pensie de prim pilon obişnuită dacă domiciliază în Elveţia şi dacă
  • au contribuit la acestă pensie cel puţin un an întreg, sau
  • au locuit în Elveţia cel puţin un an cu soţul sau soţia care a achitat cel puţin dublul sumei minime sau
  • poate face dovada că s-a ocupat de creşterea sau îngrijirea unei persoane timp de un an.


Plata pensiei la plecarea din Elveţia

Cetăţenii unei ţări cu care Elveţia a încheiat Convenţia primesc, la momentul părăsirii Elveției, sumele depuse și un termen legal la o pensie parțială. Durata minimă de achitare a contribuţiei este de 1 an.
Cetăţenilor dintr-o ţară cu care Elveţia nu a închiat Convenţia li se poate returna la cerere contribuţia făcută fără dobândă când părăsesc definitiv Elveţia,. Durata minimă de contribuţie este de 1 an. Transferul sumei la asigurarea statului de provenienţă nu este posibilă.

_______________
(1) Asociaţia Liberului Schimb-Membrii actuali (2012) ai Asociației Europene a Liberului Schimb sunt: Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția.

În această secțiune: Casele de pensii (al doilea pilon), Al treilea pilon din pensia de bătrâneţe, Pensia de bătrâneţe şi supravieţuitor (primul pilon)

Pagini utile: