Viaţa în Elveţia - Informaţii şi consiliere online  

Casele de pensii (al doilea pilon)

Asigurarea profesională pentru bătrâneţe (al doilea pilon) conform legii federale completează asigurarea de bătrâneţe şi supravieţuitori (primul pilon) şi cea de invaliditate, care prevăd prestaţii organizate de stat pentru un minimum de subzistenţă. Cea mai mare parte din asigurările profesionale alimentează fondurile din casele de pensii.

Cine este asigurat?

Asigurarea profesională pentru bătrâneţe este obligatorie pentru toate persoanele angajate care câştigă cel puţin 19'891Franci pe an, sau 1658 Franci pe lună. Persoanele care câştigă mai puţin nu trebuie asigurate de cei care le angajează. Obligaţia de a asigura angajaţii începe de la vârsta acestora de 17 ani împliniţi. În primii 7 ani de angajare (până la vârsta de 24 ani) contribuţiile nu acoperă decât riscul de deces sau invaliditate. De la 25 ani în sus asiguraţii cotizează de asemenea şi pentru pensia de bătrâneţe.


Atenţie!
Anumite grupe de persoane nu se supun regimului de asigurare obligatorie , de ex : salariaţii cu contract de muncă de maximum 3 luni, persoanele care muncesc pe cont propriu, membrii de familie ai producătorilor agricoli pe cont propriu, persoane care au o incapacitate de câştig de cel puţin 70%.


Cuantumul asigurării profesionale
Vârsta
% din salariul asigurat
de la 25 la 34
7 %
de la 35 la 44
10%
de la 45 la 54
15%
De la 55 la pensie
18%
 
Obligatorii pentru a fi asigurate sunt salariile cuprinse între 19 891 şi 79 560 Franci pe an. Câştiguri peste şi sub aceste limite nu trebuie luate în considerare de cei care angajează. Ele pot fi asigurate voluntar de persoanele în cauză în funcţie de regulamentul casei de asigurare.

Pentru a coordona prestaţiile şi suprapunerile dintre pensia profesională de bătrâneţe (al doilea pilon) şi cea de bătrâneţe şi de supravieţuitor (primul pilon) şi cea de invaliditate se deduce din salariu o sumă de coordonare de 23 205 Franci. De exemplu : dacă cineva câştigă un salariu brut de 60 000 Franci pe an, salariul asigurat este de 36 795. De la această sumă se porneşte pentru calculul primelor.

Persoanele care câştigă între 19 890 şi 23 205 Franci sunt asigurate pe baza unui venit minim anual de 3 315 Franci.


Cine plăteşte primele

Asigurările profesionale de tipul caselor de pensii de bătrâneţe au la bază finanţarea colectivă: pe de o parte unitatea care angajează achită minimum jumătate din contribuţie, pe de alta deduce partea de contribuţie din salariul persoanei şi virează cele două părţi la casa de pensii a unităţii. Obligaţia de a vira această sumă revine celui care angajează. Unitatea care angajează e liberă să decidă dacă doreşte să achite mai mult la casa de pensii. 


Vârsta pensionării

Pentru bărbaţi vârsta pensionării este 65 ani, iar pentru femei 54. O pensionare anticipată este posibilă în condiţiilegal în care regulamentul instituţiei asiguratoare o permite. Vârsta minimă este 58 ani.


Atenţie!
În cazul unei pensionări anticipate pensia este redusă. De aceea este recomandabil ca înainte de a decide asupra unei astfel de pensionări să obţineţi un calcul detaliat al pensiei şi orice alte informaţii necesare de la casa asigurătoare.


Cuantumul pensiilor

Sistemul de pensie de bătrâneţe profesională se bazează pe economia individuală. Cine contribuie mai mult va primi mai mult la pensie şi viceversa. În prezent bărbaţii primesc 7,05% din capitalul acumulat ca pensie anuală iar femeile 7,1%. Până în 2014 acest procent se va reduce la 6,8.
De exemplu, dacă aţi economisit în timpul vieţii profesionale 100'000 franci, veţi primi o pensie de 7'000 franci pe an sau 580 franci pe lună.


Prestaţia în capital

Asiguraţii pot să ceară ca un sfert din capitalul lor de pensie acumulat să le fie returnat ca atare. De asemenea instituţia asiguratoare poate aloca o prestaţie în capital în loc de pensie, dacă aceasta este mai mică de 10% din pensia minimă de bătrâneţe.


Atenţie!
Asiguratul care doreşte o prestaţie în capital este obligat să respecte termenele instituţiei asigurătoare. Este recomandabil să vă consultaţi cu un specialist independent înainte de a decide să cereţi prestaţia în capital a pensiei de bătrâneţe.

În această secțiune: Casele de pensii (al doilea pilon), Al treilea pilon din pensia de bătrâneţe, Pensia de bătrâneţe şi supravieţuitor (primul pilon)