Viaţa în Elveţia - Informaţii şi consiliere online  

Asigurarea contra şomajului

În Elveţia toate persoanele încadrate în muncă sunt asigurate contra şomajului. Suma reprezintă 2% din salariu din care jumătate este achitată de cel care angajează.

Persoanele care muncesc pe cont propriu nu plătesc asigurarea contra şomajului. Nefiind asiguraţi nu pot nici pretinde indemnizaţia în caz de şomaj.

Persoanele îndreptăţite la indemnizaţia de şomaj :
  • Toţi angajaţii care au achitat suma de asigurare după un an sau mai puţin de contribuţie.
  • Persoanele care intră pe piaţa muncii după: o şcoală, o maladie, maternitate, accident, divorţ, separare, decesul soţului/ soţiei.

Cuantumul indemnizaţiei

În funcţie de situaţia personală indemnizaţia se ridică la 70-80% din ultimul salariu. Cel mai ridicat salariu asigurat este de 126 000 Franci pe an.
Calculul salariului asigurat se face pe baza venitului din ultimele 6 luni dinaintea şomajului.

Durata acordării indemnizaţiei

  • Angajaţii care au cel puţin 55 de ani au dreptul la indemnizaţie timp de 400 de zile.
  • Angajaţii de peste 55 de ani au dreptul la indemnizaţie timp de 530 de zile.
  • Persoanele care reiau munca au dreptul la indemnizaţie timp de 260 de zile.

Pagini utile: