Viaţa în Elveţia - Informaţii şi consiliere online  

Casele de asigurări de sănătate

Asigurările de boală obligatorii garantează tuturor persoanelor care trăiesc în Elveţia accesul la îngrijiri medicale complete şi la tratamente corespunzătoare în cantonul de domiciliu. Asigurarea obligatorie de bază în caz de boală se efectuează, la alegere, printr-una dintre cele 94 de case de asigurări autorizate prin lege de către stat.

Cine trebuie să fie asigurat ?

Orice persoană care locuieşte în Elveţia indiferent de naţionalitate trebuie să beneficieze de o asigurare de bază în caz de boală. Fiecare membru de familie adult sau copil este asigurat individual.

Atenţie!
Părinţii trebuie să încheie asigurarea obligatorie pentru copilul lor nou-născut în termen de 3 luni de la naştere. Dacă depăşesc acest termen plătesc suplimentar şi pierd dreptul de a li se rambursa eventuale cheltuieli făcute anterior.


Pentru migranţi se mai aplică şi următoarele reguli :

  • Toate persoanele sosite în Elveţia pentru o perioadă mai îndelungată trebuie să încheie asigurarea obligatorie în termen de 3 luni.

  • Străinii care muncesc în Elveţia mai puţin de 3 luni şi care nu au o asigurare echivalentă, trebuie să se asigure în Elveţia pe perioada şederii.

  • Cetăţenii UE sau AELS sau cetăţenii elveţieni care locuiesc în Comunitatea Europeană, în Islanda sau Norvegia trebuie să se asigure în Elveţia. Această regulă include şi membrii lor de familie care nu sunt încadraţi în muncă.

  • Cetăţenii UE şi AELS care beneficiază exclusiv de o pensie în Elveţia şi locuiesc în UE, în Islanda sau Norvegia trebuie să se asigure în Elveţia. Această regulă include membrii lor de familie neîncadraţi în muncă.

Atenţie!
În cazul în care aveţi un litigiu adresaţi-vă ombudsmanului de la biroul de medieri al Casei de Asigurări de Sănătate.

Note :

  1. regulile aplicabile cetăţenilor UE şi AELS nu se aplică celor din România şi Bulgaria.

  2. Anumite ţări din UE au convenţii speciale încheiate cu Elveţia.

În această secțiune: Alegerea Casei de Asigurări de Sănătate, Asigurări complementare facultative, Prestaţiile caselor de asigurări, Schimbarea casei de asigurări de sănătate, Reducerea primelor pentru asigurarea de sănătate, Economisirea primelor de asigurare

Pagini utile:

Înapoi la început