Viaţa în Elveţia - Informaţii şi consiliere online  

Ajutorul social

Conform Constituţiei Elveţiei, ajutorul social garantează existenţa persoanelor aflate la nevoie, le favorizează independenţa economică şi personală şi le asigură integrarea socială şi profesională.

Costurile ajutorului social sunt suportate de cantoanele şi primăriile locale. De la nivel federal sunt achitate numai costurile pentru cei care caută azil în Elveţia. Reglementarea legală a ajutorului social revine cantoanelor, de aceea legile în acest domeniu sunt foarte diferite.

Cine are dreptul la ajutor social ?

La ajutorul social are dreptul orice persoană cu domiciliul stabil în Elveţia care nu îşi poate acoperi nevoile de bază ale vieţii din propriile mijloace.

Atenţie!
Persoanle care se găsesc ilegal în Elveţia – precum cele care au cerut azil şi nu le-a fost acordat – nu au dreptul la ajutor social. Singrul ajutor pe care l-ar putea pretinde ar fi un ajutor de urgenţă.

Din ce se compune ajutorul social ?

Cheltuielile de bază acoperite de ajutorul social se referă la:

  • Locuinţă
  • Îngrijiri medicale şi dentale de bază
  • Cheltuieli de bază pentru întreţinerea existenţei (alimente, haine, transport, menaj).

Suma acordată de ajutor se ridică puţin peste ceea ce acoperă minimumul de existenţă. Ca sistem de referinţă pentru stabilirea acesteia este luat un procent de 10% din segmentul de populaţie cu cel mai mic venit. Asfel, în prezent indicatoarele Conferinţei Elveţiene pentru Ajutor Social prevăd 986 de franci pentru o persoană care trăieşte singură şi 2110 pentru o famile cu patru membri.

Dacă aveţi cumva impresia că nu puteţi să vă asiguraţi un minimum de existenţă cu propriile mijloace adresaţi-vă serviciilor sociale din localitatea în care domiciliaţi. Aici urmează să se analizeze cazul dumneavoastră şi să se decidă dacă şi ce fel de ajutor aveţi nevoie. Puteţi afla mai multe informaţii de la serviciile sociale, ale căror adrese le găsiţi pe Internet sau în cartea de telefon.

Atenţie!
Persoanele care fac cerere pentru ajutor social sunt obligate să furnizeze informaţii absolut adevărate cu privire la venitul, averea şi familiile lor. În caz de informaţii false sau trecute sub tăcere ajutorul poate fi redus sau chiar suprimat. Persoanele care înaintează cererea sunt obligate să colaboreze activ la evaluarea situaţiei lor şi să semnaleze imediat orice schimbare intervenită în condiţiile lor financiare şi de viaţă care poate fi relevantă pentru ajutorul social.

Obligaţia de a rambursa

În majoritatea cantoanelor există o obligaţie de rambursare a prestaţiilor de ajutor social. Aceasta se aplică în cazul în care persoana intră în posesia unei sume relativ importante de bani (provenite de exemplu dintr-o moştenire sau un câştig la loterie), se întoarce la o situaţie financiară favorabilă, dar şi dacă obţine prestaţii ilegale de ajutor social.

Obligaţia susţinerii familiale

Conform Codului Civil Elveţian membrii de familie în linie ascendentă (părinţi, bunici) sau descendentă (copii) sunt obligaţi să se întreţină reciproc. Părinţii bine situaţi ai unui tânăr care are nevoie de ajutor social pot fi obligaţi să acopere cel puţin o parte din prestaţiile ajutorului social. Aceeaşi obligaţie poate reveni copiilor aflaţi într-o situaţie financiară favorabilă dacă părinţii au nevoie de ajutor.

Pagini utile:

Înapoi la început