Viaţa în Elveţia - Informaţii şi consiliere online  

Asigurarea contra accidentelor

În Elveţia, toate persoanele angajate cu contract de muncă inclusiv ucenicii, voluntarii, persoanele care muncesc în şcoli profesionale sau în ateliere protejate trebuie asigurate din prima zi de lucru contra accidentelor şi bolilor profesionale. În cazul în care persoana munceşte mai mult de 8 ore pe săptămână sunt asigurate şi accidentele neprofesionale. Prestaţiile asigurărilor compensează daunele privind sănătatea şi incapacitatea de a obţine venitul necesar.

Atenţie!
Persoanele care muncesc la domiciliu, cele care ajută în gospodărie, cele care fac curăţenie în case private trebuie de asemenea asigurate contra accidentelor profesionale. Este important pentru persoanele interesate să se informeze în această privinţă.

Atenţie!
În principiu şi persoanele aflate in şomaj trebuie să beneficieze de această asigurare obligatorie.

Persoanele care muncesc pe cont propriu cu domiciliu în Elveţia şi membrii lor de familie care colaborează în cadrul unei întreprinderi de familie se pot asigura voluntar contra accidentelor profesionale dacă nu sunt deja asiguraţi în mod obligatoriu. Este recomandat ca persoanele interesate să beneficieze de o astfel de asigurare.


Atenţie!
Soţiile sau soţii casnici nesalariaţi, copiii, studenţii, pensionarii nu beneficiază de această asigurare. Pentru a o avea aceştia trebuie să se adreseze din proprie iniţiativă caselor la care au încheiat asigurările de boală obligatorii.

Case de Asigurări competente

Atât asigurările obligatorii cât şi cele din proprie iniţiativă sunt efectuate în funcţie de categorie fie de Casa Naţională de Asigurări contra Accidentelor din Elveţia sau de alte instituţii autorizate.

Atenţie!
În caz de litigiu cu o casă de asigurare este recomandabil să vă adresaţi ombudsmanului pentru asigurări private din cadrul Casei Naţionale de Asigurări contra Accidentelor din Elveţia.

Pagini utile: