Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

O nama

Nosilac projekta Migraweb je udruženje "Web za migrante". Web za migrante je neprofitna organizacija  smislu člana Art. 60ff. švajcarskog građanskog zakonika. Udruženje je politički i konfesionalno neutralno.

Osnivaći uruženja Web za migrante su krovna organizacija švajcarskih udruženja stranaca  -  Forum za integraciju sranaca švajcarske (FIMM), Centre Patronal Lausanne/Bern  i Mreža specijalizovana za socijalni menađžment "Sociolution". Obuka dobrovoljnih online - savetnika   sprovodi se uz podršku organizacije Dargebotene Hand.
 
Cilj organzacije Web za migrante je podrška u integraciji stranaca kroz upotrebu novih informaciono-komunikacionih tehnologija. Udruženje sa svojim članovima omogućava realizaciju stranice www.migraweb.ch. koja  pruža informacije i online-savetovanje migrantima i izbeglicama.
 

Projekat samopomoći

Migraweb.ch je koncipiran kao projekat samopomoći. Integisani stranci u ulozi dobrovoljnih prevodilaca pružaju svojim sunarodnicima bolji prisup švajcarskom sistemu i podržavaju ih kao online-savetnici u svim oblstima kojese tiču života u Švajcarskoj.
 

Projekat umrežavanja

Migraweb povezuje zajednice stranaca sa organizacijama švajcarskog civilnog sektora (udruženjem podstanara, udruženjem za zaštitu konzumenata, Pro Senectute, Pro Juventute, sindikatima itd.) i javnim službama (Integraconim kancelarijama, Migracionim službama itd.),time što im sadržaje njihovog rada čini dostupnim.
 
Ova platforma povezuje takođe i sa ogranizacijama  stranaca time što objavljuje njihove aktivnosti širokoj publici.
  

Integracione ponude

Baza podatka integraconih ponuda omogućava  integracionim kancelarijama, humanitarnim organizacijama, nevladinim i neprofitnim organizacijama da učine svoje kurseve i integracione ponude lako dostupnim za javnost.  Zainteresovani migranti mogu pomoću jednostavnog pretraživača pronći ponude na maternjem jeziku.
 

Kontakt

web-for-migrants@sociolution.ch
 

Upravljanje projektom

Ursula Dubois
 

Koordinatori projekta

Brigitte Gonzalez, Réseau romand

Linkovi: